Förtroendet och förtroendemännen har en nyckelroll – FFC-expert svarar på tre frågor om lokala avtal

Utan förtroende och förtroendemän går det inte att uppnå rättvisa lokala avtal, säger Karoliina Huovila som är expert på anställningsvillkor på fackcentralen FFC. Huovila representerar FFC i den arbetsgrupp som dryftar förutsättningarna för lokala avtal, och hon svarar på tre frågor om ämnet.
20.04.2021 08:00
LÖNTAGAREN
För att man ska kunna utöka det lokala avtalandet måste man samtidigt se till att förtroendemännens ställning är tryggad.

1. Avtalssystemet genomgår stora förändringar när en del av arbetsgivarna vill sluta ingå riksomfattande kollektivavtal. Hur inverkar det på förutsättningarna för att ingå fler lokala avtal på arbetsplatserna?

Karoliina Huovila är expert på anställningsvillkor på FFC.

– Arbetsgivarnas försök att undergräva avtalssystemet försvagar samtidig det ömsesidiga förtroendet mellan parterna, vilket i sin tur gör det svårare att utveckla det lokala avtalandet.

– Arbetsgivarna har föreslagit att lokala avtal ska främjas genom lagstiftning förbi kollektivavtalen. Men det här är något som man under inga omständigheter får göra nu när situationen är så oklar och osäker.

2. Arbetsgruppen för främjande av lokala avtal har arbetat i snart två år. Vad har ni fått reda på om situationen på arbetsplatserna?

– Vi har gjort en omfattande kartläggning av arbetsgivarnas och arbetstagarnas synpunkter och dessutom har vi beställt flera utredningar. Det har gett oss en ganska heltäckande bild av var skon klämmer när det gäller lokala avtal. Ofta handlar det om bristande förtroende. Å andra sidan finns det redan nu många möjligheter att ingå avtal, men de utnyttjas inte fullt ut.

3. Vilken är den centrala frågan för FFC, om man vill utöka det lokala avtalandet?

– Förutom att förtroendet borde stärkas, så måste man också förbättra förtroendemännens ställning. Det går inte att utöka det lokala avtalandet om man samtidigt undergräver förtroendemännens ställning.

– Förtroendemännen har den kompetens som behövs för att kunna avtala. För oss är det viktigt att se till att arbetstagarna kan känna sig trygga i en situation där möjligheterna till lokala avtal på arbetsplatserna utökas. Det här betyder samtidigt att ställningen för förtroendemännen som representerar arbetstagarna måste stärkas.

Läs mer i Karoliina Huovilas blogginlägg om lokala avtal (på finska).

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.