Förtroendemannen Maiju Ollinen: "Det roligaste är känslan av att lyckas"

Det är när man framgångsrikt klarar av att driva de frågor som är viktiga för arbetstagarna, som man känner att man har lyckats. Det tyngsta är däremot att reda ut konflikter. Det säger Maiju Ollinen som är huvudförtroendeman på Sinuhes bageri i Lahtis.
15.11.2019 12:12
LÖNTAGAREN
Atmosfären på arbetsplatsen har förbättrats och arbetstagarna kan göra sin röst hörd, säger Maiju Ollinen som är huvudförtroendeman på Sinuhe i Lahtis.

Vad fick dig att bli förtroendeman?

– Jag har varit huvudförtroendeman på min arbetsplats, Sinuhes bageri, i ett år nu. Före det var jag vice huvudförtroendeman i två år. Jag tog mig an uppdraget när den som sökte posten som huvudförtroendeman ansåg att vi skulle vara ett bra par, och därför ville ha mig och ingen annan som sin vice.

– Och visst var vi ett bra par. Vi gjorde mycket tillsammans och vi stödde varandra. Och ju mer jag satte mig in i uppdraget, desto mer intresserad blev jag av de här frågorna.

Vad har varit det bästa? Och vad har varit svårast?

– Svårast är de frågor som jag inte redan känner till, såsom vissa lagparagrafer, och att det tar tid att reda ut nya saker. Det som har överraskat mig är att man faktiskt lär sig också de svåra sakerna, bara man läser på. Det tyngsta med uppdraget är att reda ut konflikter – den här hösten har vi haft samarbetsförhandlingar hos oss.

– Det roligaste är känslan av att lyckas. Ett exempel är att vi tillsammans har kunnat förbättra arbetsförhållandena. En annan bra sak är att arbetstagarna anförtror mig sina problem och bekymmer.

Hur fungerar samarbetet med chefen?

– Mycket bra. Saker behandlas som saker, oavsett vad de handlar om. Vi har kunnat tala om allt. Samarbetet har löpt naturligt. Det har också gett mig självsäkerhet och självförtroende.

– Min unga ålder var säkert en sak som i början ledde till problem med trovärdigheten bland arbetstagarna. Men jag har sagt att ingen ska behöva tvivla på att jag för framåt våra gemensamma saker och sköter det jag ska sköta. Förtroendet för mig har ökat, och numera är det ingen som funderar på hur jag klarar mig med cheferna. Också som arbetstagare är jag rätt noggrann, sträng och bestämd, och i förhandlingssituationer är jag helt likadan. Jag representerar alltid arbetstagarna och tänker på vad som är bäst för dem.

Vad är du nöjd över att ha åstadkommit?

– Atmosfären på arbetsplatsen har förbättrats, men det är något vi har uppnått genom samarbete. Man tar bättre hänsyn till arbetstagarna och lyssnar på oss. Överlag gör vi allt mer tillsammans och vi kan i större utsträckning påverka trivseln samt produkterna och deras kvalitet. Jag hoppas att alla i framtiden ska tycka att det är trevligt att komma till jobbet.

–Jag har också kunnat påverka jämlikhetsfrågor. Det är fortfarande ingen självklarhet att man får samma lön för samma arbete. 

Hur har du förändrats sedan du blev förtroendeman?

– Jag har vuxit väldigt mycket. Jag är inte längre så kategorisk i alla frågor, utan jag har förstått att alla måste kompromissa för det gemensamma bästa. Jag har njutit av uppdraget som huvudförtroendeman. Jag kan göra och påverka saker och det gör att jobbet känns mer meningsfullt.

Veera Luoma-aho / Jaksomedia
(översättning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.