Följ direktsändningen från representantskapets konstituerande möte

FFC:s representantskap har sitt konstituerande möte på Fiskartorpet i Helsingfors 24–25.8. Ursprungligen skulle mötet ordnas i början av juni, men det blev uppskjutet med anledning av coronapandemin. På mötet som nu ordnas är föredragningslistan kortare än den ursprungliga och både representanternas och personalens säkerhet har beaktats i alla arrangemang.
24.08. 19:09 Uppdaterad 25.08. 10:30
FFC
Det nya representantskapets ordförande Annika Rönni-Sällinen och vice ordförande Mika Byman och Jarmo Markkanen. Foto: Patrik Lindström

Det nya representantskapet samlas nu för första gången och till dess viktigaste uppgifter på det här mötet hör att välja FFC:s ordförande, styrelse och styrelsens vice ordförande. Ordföranden Jarkko Eloranta har inga motkandidater, men posten som vice ordförande är ledig eftersom den nuvarande vice ordföranden Matti Huutola går i pension.

Vid sidan av valet av ordförande och styrelse godkänner representantskapet fjolårets verksamhetsberättelse, bokslut samt medlemsavgiftens storlek.

Du kan följa direktsändningen från representantskapsmötet tisdagen 25.8. kl. 9–15. 

SAK:n edustajiston järjestäytymiskokous 

 • 9:00 Kokous alkaa
  • Kokouksen avaus
  • Edustajiston järjestäytyminen: valitaan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa
  • Päätösvaltaisuuden toteaminen, osanottajien toteaminen, kokousvirkailijoiden valinta
  • Valiokuntien valinta
  • Esityslistan hyväksyminen, kokoussääntöjen hyväksyminen
 • 9:30 Puheenjohtajan ajankohtaiskatsaus
   
 • 11:00 SAK:n puheenjohtajan valinta ja SAK:n hallituksen muiden jäsenten valinta
   
 • 11:30 Lounas (tauon aikana SAK:n hallituksen järjestäytymiskokous)
   
 • 12:30 Jäsenliittojen esitysten käsittely ja niistä päättäminen
 • 13:00 SAK:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2019
  • Jäsenliitoilta kannettavan jäsenmaksun suuruus
  • Edustajiston jäsenten kustannusten korvaus- ja palkkioperusteet
  • Tilintarkastajan valinta
 • n. 15:00 Kokouksen päättäminen

 

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.