Finland hör inte till de länder som har strängast beskattning

I Finland är beskattningen av arbete konkurrenskraftig, när man jämför med andra länder. Dessutom finansieras våra välfärdstjänster genom skatterna, påminner Hannu Jouhki som är direktör på FFC.
13.12.2017 15:50
FFC
Hannu Jouhki är direktör på FFC. Foto: Patrik Lindström/FFC.

En internationell jämförelse av beskattningen av arbete, som Skattebetalarnas Centralförbund har gjort, visar att Finland har den sjunde högsta skattekilen bland de 18 länder som jämfördes (se grafiken). När det gäller medelinkomsttagare är beskattningen av arbete ungefär på samma nivå som i Sverige och Spanien. Också på den allra högsta inkomstnivån, alltså i praktiken med inkomster på över 11 000 euro i månaden, placerar sig Finland på sjätte plats bland de 18 jämförda länderna.

Skattekil är ett begrepp som används när man mäter hur arbete beskattas och i internationella jämförelser är vanligen just den här måttstocken som används. Skattekilen tar i beaktande också arbetsgivaravgifterna, vilket betyder att strukturella skillnader i beskattningen inte påverkar jämförelsen.

Det är inte bara beskattningen som skiljer sig åt mellan olika länder, utan det samma gäller också tjänsterna.

– För de skatter vi betalar får vi finländare välfärdstjänster och ett socialskydd som ligger före många av de jämförbara länderna, säger Hannu Jouhki.

Skattebetalarnas Centralförbund har jämfört den så kallade skattekilen, som mäter beskattningen av arbete, i olika länder.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.