FFC:s representantskap samlas på torsdagen på sex orter för att diskutera fackets strategi – här kan du se direktsändningen

FFC:s högsta beslutande organ representantskapet sammanträder torsdagen den 19 november till ett möte som är utspritt på sex orter. Det går att se på sändningen från mötet på den här sidan.
18.11.2020 15:54
FFC
Till FFC:s representantskaps presidium hör Mika Byman, Jarmo Markkanen och Annika Rönni-Sällinen. Foto: Patrik Lindström

Det nya representantskapet, som utsågs i våras, kommer under sitt höstmöte att fatta beslut om tyngdpunkterna och strategin för den FFC-anslutna fackföreningsrörelsen under den kommande fyraårsperioden. Mötet inleds på torsdag morgon klockan 9 och strax därefter är det dags för FFC:s ordförande Jarkko Eloranta att ge sin översikt över det aktuella arbetsmarknadsläget. Mötet hålls huvudsakligen på finska.

Klockan 13–15 sammanträder representantskapet till två sessioner, där ledamöterna går igenom strategin för den FFC-anslutna fackföreningsrörelsen åren 2020–2024. Strategin publiceras på FFC:s webbplats när den har godkänts.

Medlemsförbunden inom FFC har lagt fram åtta förslag för representantskapet. I förslagen krävs bland annat att arbetstagarna ska få mer inflytande i samband med att nya digitala system tas i bruk på arbetsplatserna, att ställningen för unga på arbetsmarknaden ska stärkas genom offentliga upphandlingar, att arbetslagstiftningen och det centrala innehållet i kollektivavtalen ska översättas till utländska arbetstagares modersmål samt att det ska införas sanktioner för dem som dumpar arbetstagarnas löner.

Läs mer om tidtabellen för FFC:s representantskapsmöte samt förbundens förslag (på finska).

Se direktsändningen på torsdag klockan 9–15

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.