FFC:s representantskap: Riktningen för Finland avgörs i samband med riksdagsvalet

Vårens riksdagsval avgör om avtals- och förtroendesamhället vinner, eller om Finland fortsätter på den linje som leder till ökade motsättningar, försämrade anställningsvillkor och nedskärningar för de arbetslösa. Det konstaterar FFC:s representantskap, som uppmanar alla att utnyttja sin rösträtt.
23.11.2018 13:30
FFC
Representantskapet, som är FFC:s högsta beslutande organ, samlades i Helsingfors på torsdagen och fredagen. Foto: Patrik Lindström/FFC

FFC:s representantskap betonar i sin resolution att fackföreningsrörelsens val är ett förtroendesamhälle som bygger på avtalande, även löntagarna under den här valperioden också har varit tvungna att försvara anställningstryggheten genom stridsåtgärder.

I resolutionen betonar representantskapet också att en hög organiseringsgrad är nyckeln till ett bättre arbetsliv. 

Resolution från FFC:s representantskap 23.11.2018

En röst för avtalande och för ett förtroendesamhälle

I nästa riksdagsval röstar vi om riktningen för Finland. Fortsätter vi på den nuvarande regeringens linje, som leder till ökade motsättningar, försämrade anställningsvillkor och nedskärningar för de arbetslösa, eller bygger vi genom att avtala tillsammans ett förtroendesamhälle där allas röst hörs?

Fackföreningsrörelsens val är ett förtroendesamhälle som bygger på avtalande, men den här valperioden har visat att löntagarna vid behov också kan kämpa.

Den nuvarande regeringens ovilja att lyssna på arbetstagarnas röst har tvingat oss att ropa. Folket samlades på torgen i stora skaror, först för att motsätta sig tvångslagarna som skulle ha försämrat anställningsvillkoren, och sedan för att motsätta sig aktiveringsmodellen som bestraffar de arbetslösa. Den här hösten blev vi rentav tvungna att försvara arbetstagarnas anställningstrygghet genom politiska stridsåtgärder. Genom kollektiv styrka fick vi regeringen att ändra kurs.

Efter vårens riksdagsval vill vi ha en regering som lyssnar på löntagarnas röst också utan megafoner och demonstrationer med tusentals deltagare. Vi behöver en regering som respekterar trepartsmodellen och avtalssamhället.

Trepartsmodellen är ingen finländsk uppfinning, utan den har långa internationella traditioner. Internationella arbetsorganisation ILO, det FN-organ som slår fast spelreglerna i arbetslivet och som fyller 100 år nästa år, grundar sig på beslutsfattande på trepartsbasis. Det bästa sättet att hedra det här jubileumsåret är att också i Finland återgå till den modell som bygger på avtalande och som har visat sig vara bra.

Ett bättre arbetsliv genom organisering

Grunden för ett bra arbetsliv utgörs också i fortsättningen av en hög organiseringsgrad, avtalsfrihet och löntagarnas rätt att vid behov använda påtryckningsåtgärder.

Ett rättvist arbete och avtalande behövs för att ge ork i arbetet. Anställningstrygghet, ett stabilt jobb, goda arbetsförhållanden, en ordentlig lön och ett arbetsliv som flexar på ett mänskligt sätt, bidrar till att ge ork och skapa framtidstro.

Organisering och avtalande om anställningsvillkor är det bästa sättet att svara på den osäkerhet som unga möter i arbetslivet samt på de missförhållanden som till exempel plattformsekonomin, nolltimmarsavtal och hyrt arbete orsakar, och som hotar leda till en uppdelning i två arbetsmarknader. Att främja organiseringen över förbundsgränserna är vår gemensamma uppgift.

På våren röstar vi i stora skaror för ett bättre arbetsliv och för välfärdssamhället. Om vi inte röstar, så bestämmer andra för oss. Erfarenheterna från den här valperioden visar att motsättningarnas tid verkligen inte är förbi. Vi har inte råd att vara soffliggare i valet, för det skulle leda till fler sömnlösa nätter på arbetsmarknaden.

Läs mer från FFC:s representantskap:

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.