FFC:s ordförande Jarkko Eloranta: Företagarna i Finland försöker bryta sönder arbetstagarnas intressebevakning – "Ett fientligt angrepp mot facket"

Fackcentralen FFC:s ordförande Jarkko Eloranta riktar skarp kritik mot Företagarna i Finland, som uppmanar sina medlemsföretag att försätta arbetstagare som hör till facket och de branschvisa arbetslöshetskassorna i en sämre position än arbetstagare som hör till Allmänna arbetslöshetskassan YTK.
11.04.2019 11:52
LÖNTAGAREN
FFC-förbunden kommer inte att stå och se på medan deras medlemmar diskrimineras, betonar Jarkko Eloranta i sitt blogginlägg. Foto: Patrik Lindström

– Företagarna i Finland, som agerar inom det icke-organiserade fältet, har inlett ett fientligt angrepp mot fackföreningsrörelsen och arbetstagarnas organisering, skriver Jarkko Eloranta i ett blogginlägg på FFC:s webbplats (på finska).

Orsaken är att Företagarna i Finland har uppmanat sina medlemsföretag att, som en personalförmån, bjuda på medlemsavgiften i Allmänna arbetslöshetskassan YTK, men inte i de branschvisa arbetslöshetskassorna.

Dessutom har organisationen uppmanat sina medlemsföretag att inte uppbära arbetstagarnas medlemsavgifter i fackförbund eller branschvisa arbetslöshetskassor. På det här sättet frångår man en praxis som har rått länge på arbetsmarknaden, där arbetstagaren kan ge arbetsgivaren rätt att uppbära medlemsavgiften direkt från lönen. Då behöver arbetstagaren inte själv betala medlemsavgiften till fackförbundet.

Jarkko Eloranta påpekar att FFC ingalunda har något emot att arbetsgivaren bjuder på personalens arbetslöshetskasseavgifter som en personalförmån – men i så fall ska alla arbetstagare behandlas lika oavsett vilken arbetslöshetskassa de hör till. När arbetsgivaren betalar medlemsavgiften är den en ekonomisk förmån som kan jämställas med lön, samt en del av finansieringen av socialförsäkringen.

Jarkko Eloranta är ordförande för FFC.

– När arbetsgivaren bara betalar medlemsavgiften för dem som hör till en viss arbetslöshetskassa, så strider det mot likabehandlingen av arbetstagarna. Det är omöjligt att hitta någon motivering som ger arbetstagaren rätt att avvika från den här principen. FFC-förbunden kommer inte att stå och se på medan deras medlemmar diskrimineras, betonar Jarkko Eloranta i sitt blogginlägg.

Han konstaterar att strävan efter att bryta ner den fackliga organiseringen kränker Internationella arbetsorganisationen ILO:s avtal om arbetstagarnas organiseringsfrihet och kollektiva förhandlingsrätt.

"YTK strävar inte efter att förbättra anställningsvillkoren"

Mikael Pentikäinen, som är vd för Företagarna i Finland, har också tidigare fört en aggressiv retorik mot facket. Jarkko Eloranta konstaterar att Företagarna i Finland försöker försvaga den facklig organiseringen, för att på det sättet försämra arbetstagarnas förhandlingsposition och intressebevakning.

– Det är lätt att se att företagarorganisationens verkliga motiv är att färre arbetstagare ska gå med i facket. Men det är bara fackföreningsrörelsen som klarar av att förhandla med arbetsgivaren på lika villkor. YTK må erbjuda en arbetslöshetsförsäkring, men YTK strävar inte efter att förbättra anställningsvillkoren eller försvara arbetstagarnas rättigheter, säger Eloranta.

Han påminner om att den finländska avtalsmodellen bygger på att arbetsgivarna och arbetstagarna samarbetar och har förtroende för varandra.

– Genom samarbete har vi skapat social rättvisa, upprätthållit samhällsfreden och tryggat stabila och förutsägbara förhållanden där företagsverksamheten kan blomstra. Finland har den lägsta andelen fattiga löntagare i Europeiska unionen och också den lägsta andelen personer som gör låglönejobb. Varför vill Företagarna i Finland sätta den här båten i gungning?

Jarkko Eloranta betonar att FFC också i fortsättningen vill bygga ett bättre arbetsliv genom att förhandla och avtala med arbetsgivarna.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.