FFC:s hälsningar till regeringen och arbetsgivarna: Utbildning och goda anställningsförhållanden är lösningen på arbetskraftsbristen

Regeringen måste våga göra modiga satsningar på kunnande och utbildning när den sammanträder till sina budgetförhandlingar. Av arbetsgivarna förväntar sig fackcentralen FFC att de fäster uppmärksamhet vid kvaliteten på anställningarna.
06.09.2021 11:48
FFC
Foto: iStock

Man löser inte bristen på kunnig arbetskraft genom att skära ner utkomstskyddet för arbetslösa, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta. I stället behövs satsningar på kunnande och utbildning.

– Att skära ner utkomstskyddet för arbetslösa är fel metod att råda bot på arbetskraftsbristen. Det ökar inte antalet kunniga arbetstagare, utan förvärrar endast de arbetslösas situation, varnar Eloranta.

FFC föreslår i sina budgetmål att utbudet av kortvarig arbetskraftsutbildning och kompetensutbildning utökas, samt att läroavtalsutbildningen för unga utökas genom en höjning av den utbildningsersättning som betalas till arbetsgivarna.

– Det snabbaste sättet att minska bristen på kunnig arbetskraft är genom mer kortvarig utbildning. Det här borde regeringen ta tag i.

Eloranta påpekar att kvaliteten på de lediga jobben är av betydelse för hur lätt det är att hitta arbetstagare att anställa.

Jarkko Eloranta är ordförande för FFC.

– Visstids- och deltidsanställningar, bemanningsjobb och provisionsanställningar ger sällan möjlighet till en skälig utkomst. En förargligt stor del av de lediga jobben hör till den här kategorin och innebär osäkerhet för arbetstagarna. Arbetsgivarna måste göra bättre ifrån sig, så att jobben kan fyllas.

Eloranta betonar att arbetsgivare som lider av arbetskraftsbrist också själva måste satsa på att utbilda arbetstagare. Också när det gäller arbetsgivarnas attityder finns det rum för förbättring, eftersom det har visat sig vara svårt att sysselsätta invandrare, partiellt arbetsföra och långtidsarbetslösa.

Under den avtalsrörelse som har inletts är det viktigt att man lyckas förhandla fram kollektivavtal för alla arbetstagare, och att alla därmed omfattas av den trygghet och de förmåner som kollektivavtalen erbjuder.

FFC anser att det är beklagligt att arbetsgivarsidan verkar splittra avtalsrörelsen utan någon närmare plan för hur det här kommer att fungera och hur avtalsrörelsen kommer att framskrida. För tillfället verkar arbetsgivarna sakna mod att ingå avtal.

– Vi godkänner inte att man förbigår fackförbunden när man slår fast arbetstagarnas anställningsvillkor. Man måste komma överens om anställningsvillkoren genom förhandlingar. Arbetsgivarna kan inte diktera villkoren, betonar Jarkko Eloranta.

Löntagarna har gjort sig förtjänta av lönehöjningar som tryggar köpkraften. Under den stundande avtalsrörelsen kommer FFC och dess medlemsförbund att jobba för att nå det här målet.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.