FFC:s hälsningar inför budgetmanglingen: Nu behövs specifika åtgärder som svar på inflationen – nedskärningarna i den sociala tryggheten får inte genomföras

Finlands största löntagarorganisation FFC önskar att regeringen i samband med budgetförhandlingarna vidtar specifika åtgärder för att dämpa inflationens inverkan på finländarnas vardag. Det behövs åtgärder för att stödja dem som drabbas av inflationstoppen, men samtidigt måste man se till att de offentliga finanserna är hållbara.
28.08.2022 09:55
FFC
Foto: Patrik Lindström

– Regeringen kan inte genom sina egna åtgärder förhindra inflationstoppen, men den kan underlätta situationen för dem som drabbas hårdast av de stigande priserna. Med tanke på de offentliga finanserna är det bättre att fokusera på specifika åtgärder än dyra skattelättnader, påpekar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Att förlänga den tillfälliga höjningen av avdraget för resekostnader och utöka utbudet av el till exempel genom att utnyttja effektreserven kunde bidra till att lindra de negativa effekter som pristoppen medför. En sänkning av avgifterna för småbarnspedagogik skulle också ur sysselsättningssynvinkel vara ett bra sätt att ekonomiskt stödja löntagarna.

Stora skattelättnader skulle däremot ytterligare försvaga den offentliga ekonomin. Växande underskott ökar trycket på att senare göra nedskärningar i den sociala tryggheten eller de tjänster som hör till välfärdsstaten. Redan nu planerar regeringen, som en del av sina sysselsättningsåtgärder, att göra arbetsvillkoret inom utkomstskyddet för arbetslösa inkomstbaserat på ett sätt som leder till att den sociala tryggheten skärs ner.

– Det är alltid oskäligt att skära ned den sociala tryggheten för låginkomsttagare och snuttjobbare. I synnerhet nu när priserna stiger och det också i övrigt råder osäkerhet i folks liv, borde regeringen avstå från de planerade nedskärningarna, säger Jarkko Eloranta.

FFC har redan tidigare presenterat ett förslag på åtgärder för att korrigera de missförhållanden som hotar uppstå när arbetsvillkoren blir inkomstbaserat.

Den höga inflationen kommer ytterligare att försvåra förhandlingarna om kollektivavtal under hösten och vintern. För att göra det lättare att nå uppgörelser har FFC därför föreslagit (på finska) att man ska ingå ett köpkraftsavtal där man överför en del av lönebikostnaderna från löntagarna till arbetsgivarna, i stället för att göra skattelättnader.

– I samband med konkurrenskraftsavtalet överfördes en del av socialförsäkringsavgifterna från arbetsgivarna till löntagarna. Genom att överföra avgifterna tillbaka till arbetsgivarna kunde man stödja löntagarnas köpkraft och underlätta avtalsförhandlingarna, säger Jarkko Eloranta.

Läs mer: FFC:s mål inför budgetförhandlingarna (på finska)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.