FFC:s Eloranta: Sysselsättningsgraden kan höjas genom att stöda arbetskarriärerna och genom att också hjälpa unga att orka i arbetslivet

För att allt fler ska fås med och hållas kvar på arbetsmarknaden behövs en sporrande sysselsättningspolitik, men i synnerhet behövs åtgärder på arbetsplatserna. Det anser fackcentralen FFC.
16.05.2019 10:40
FFC
FFC:s ordförande Jarkko Eloranta. Foto: Patrik Lindström / FFC

– När arbetsgivarsidan nu starkt har förbundit sig till en sysselsättningsgrad på över 75 procent, så skulle det vara ett ypperligt tillfälle för arbetsgivarna att visa att de förbinder sig till verkliga sysselsättningsåtgärder, påpekade ordförande Jarkko Eloranta i sitt tal inför FFC:s representantskap den 16 maj.

Eloranta lyfte fram konkreta sätt. Genom att till exempel utveckla omställningsskyddet skulle man kunna förbättra arbetstagarnas ställning vid avbrott i arbetslivet.

– Det minsta man måste göra är att förbättra omställningsskyddet som arbetsgivaren betalar. Skyddet måste betalas ut för en längre tid, skyddet måste omfatta personer som har jobbat vid mindre företag och som har gjort en kortare arbetskarriär än i dag, och skyddet måste genomföras som utbildning.

Också i själva arbetet behövs en ny slags flexibilitet, om vi vill förlänga arbetskarriärerna. Även om till exempel arbetstiderna i Finland hör till de mest flexibla i Europa, så stöder flexibiliteten ofta bara arbetsgivarnas behov.

– Arbetstiderna är ofta den kritiska faktorn för att arbetstagarna ska orka i arbetslivet. Därför måste man stärka arbetstagarnas möjligheter att själva påverka sina arbetstider – både när det gäller längden på arbetstiden och hur arbetstiden placeras.

I synnerhet äldre arbetstagares möjligheter att lätta på arbetsbördan i slutet av arbetskarriären borde förbättras, anser Eloranta. Därför skulle det vara bra att utreda olika stödformer. Enligt Eloranta behövs också åtgärder för att hålla kvar unga i arbetslivet. I synnerhet utmattning och problem med den mentala hälsan leder till att folk är tvungna att gå i invalidpension.

– Situationen kräver uppmärksamhet och korrigerande åtgärder. Man måste kunna anpassa och organisera arbetet så att arbetstagare inte drabbas av utbrändhet i nuvarande takt och så att det också är möjligt att återgå till jobbet.

En sysselsättningspolitik som enbart bygger på straff har vi däremot enligt Eloranta redan sett, och vi har kunnat konstatera att det är en dålig modell. FFC motsatte sig och motsätter sig fortfarande aktiveringsmodellen, som också av många andra har konstaterats vara ineffektiv och behandla folk ojämlikt.

– Det är dags att avskaffa aktiveringsmodellen, konstaterar Eloranta.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.