FFC:s arbetslivsbarometer: Kvinnor utsätts dubbelt så ofta för våld på jobbet

Mer än var tionde kvinna som arbetar inom FFC:s branscher har under det senaste året utsatts för våld eller hot om våld i arbetslivet.
25.11.2018 06:00
FFC
Inom FFC:s branscher utsätts bland annat närvårdare, försäljare och servitörer för våld. Foto: iStock

FFC:s arbetslivsbarometer visar att sex procent av kvinnorna inom arbetarbranscherna flera gånger under det senaste året har blivit utsatta för våld eller hot om våld i sitt arbete. Fem procent har drabbats en gång under det senaste året.

– Eftersom de mjukare åtgärderna har visat sig vara otillräckliga, så måste man ingripa mot våldet genom en mer precis lagstiftning, konstaterar Paula Ilveskivi som är jurist på FFC.

– Flera arbetsgrupper har suttit och behandlat frågan, men resultaten har varit magra. Nu skulle det slutligen vara dags att åstadkomma konkreta framsteg och se till att alla har trygga och hälsosamma arbetsförhållanden utan våld eller hot om våld.

FFC:s arbetslivsbarometer visar att kvinnliga arbetstagare drabbas av våld eller hot dubbelt så ofta som manliga arbetstagare.

Undersökningen bland medlemmarna i FFC-förbunden visar att situationen är sämst inom den offentliga sektorn och den privata servicebranschen. Minst är risken för våld inom industri- och transportbranscherna.

– Uppdelningen i kvinno- och mansdominerade yrken förklarar troligtvis en stor del av skillnaderna mellan könen. Också andra undersökningar stöder resultaten i vår enkät och visar att kvinnorna utsätts för mer våld i arbetslivet, medan männen utsätts för mer våld på fritiden, berättar Ilveskivi.

– Det är kunder som står för största delen av våldet. Inom FFC:s branscher utsätts bland annat närvårdare, försäljare och servitörer för våld.

Förhandlingarna om en konvention som förbjuder trakasserier och våld i arbetslivet fortsätter nästa sommar på Internationella arbetsorganisationen ILO:s arbetskonferens. 

Finlands största löntagarorganisation önskar att den finländska regeringen ska göra allt den kan för att man ska åstadkomma en konvention.

– Nästa sommar har regeringarna och arbetsgivarna en chans att visa att de vill få bukt med våldet och trakasserierna mot kvinnor i arbetslivet i hela världen. Det skulle vara en bra början för kvinnofrid på ett bredare plan och för jämställdheten mellan könen, påpekar FFC-juristen Paula Ilveskivi.

Materialet för FFC:s arbetslivsbarometer har samlats in i februari-mars 2018. Kantar TNS gjorde undersökningen genom att intervjua 1 202 medlemmar i de FFC-anslutna fackförbunden.

Läs mer om resultaten i FFC:s arbetslivsbarometer (på finska)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.