FFC vill ha förbättringar i det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet

FFC:s styrelse välkomnar sommarens debatt om det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet, men anser att debatten varit ensidig till sitt innehåll. I debatten presenterades ett allmänt förtjänstskydd som rättvist utan att dess innehåll preciserades. Man gick inte heller på djupet med varför en del arbetstagare inte har försäkrat sig i det nuvarande a-kassasystemet.
10.08. 14:19
FFC
Foto Gorilla.

– Förtjänstskyddet blir inte rättvist bara för att det är allmänt. Det gäller i synnerhet de arbetstagare som har nollavtal, jobbar deltid eller visstid eller har låga inkomster, påpekar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Om man snabbt vill åtgärda problemen med arbetslöshetsskyddet bör också korta anställningar ge rätt till inkomstrelaterad dagpenning, föreslår FFC:s styrelse. Dessutom bör de lägsta arbetslöshetsdagpenningarna höjas. 

– De här ändringarna går att genomföra snabbt och lätt. De förbättrar unga kort- och ströjobbares ställning och underlättar situationen för låginkomsttagare och personer med svag ställning på arbetsmarknaden.

FFC föreslår ytterligare att arbetsvillkoret och den jämkade dagpenningen ska bero på inkomsterna och att arbetstidsgranskningen slopas. Detta både förenklar arbetslöshetsskyddet och uppmuntrar till att ta emot korttidsjobb.

Förutom dessa förbättringar stöder FFC:s styrelse målet att alla löntagare omfattas av det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet. Arbetslöshetsskyddet måste reformeras som en helhet och olika reformalternativ måste utredas noggrannare. FFC anser att systemet med arbetslöshetskassor utgör en god grund för utvecklingsarbetet.

Exploateringen av människor måste motverkas genom lagstiftning

FFC:s styrelse kräver ett slut på exploateringen av människor i det finländska arbetslivet. Det förutsätter mångsidiga metoder. Orättvisorna i arbetslivet kan inte åtgärdas enbart genom arbetslöshetsskyddet. 

De som jobbar med nollavtal eller deltid måste få bättre villkor. Lagändringar som stärker deltidsanställdas rätt till extratimmar och fastställer arbetsavtal med varierande arbetstid att motsvara den verkliga arbetstiden måste påskyndas. 

– Det måste också bli ett slut på maskerandet av anställningar som uppdragsförhållanden. Anställnings- och omställningsskyddet måste förstärkas genom att förtydliga spelreglerna för uppsägningar och utvidga omställningsskyddet att gälla också korttidsanställda.

Det behövs även fungerande verktyg. Arbetarskyddsmyndigheten måste få rätt att utfärda en kännbar administrativ påföljdsavgift för arbetsgivare som utnyttjar arbetstagare. Lönedumpning bör kriminaliseras och fackförbunden bör få bättre möjligheter att agera i fall av utnyttjande.

Eloranta kräver att affärsverksamhet som grundar sig på exploatering och undermålig behandling av arbetstagare stoppas genom ändringar i lagstiftningen samt bättre resurser för och starkare samarbete mellan myndigheter. 

– Rättvisa är att man klarar sig på sin lön. Arbetstagarna vill försörja sig själva och sin familj med sin lön, inte med socialskydd och a-kassa. Därför bör arbetslivets spelregler utvecklas så att arbetstagarens ställning förbättras och tryggas och så att tillräckliga förtjänster säkras.
 

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.