FFC stöder förslaget om att skapa ett lobbningsregister – Trovärdig påverkan sker öppet och grundar sig på fakta

Riksdagen föreslår att det ska inrättas ett lobbningsregister i Finland. FFC välkomnar initiativet och vill för egen del arbeta för att det ska bli vanligare med sund samhällskommunikation.
05.09.2018 13:50
FFC
Riksdagen har inlett sin höstsession. Foto: Riksdagen

Genom ett lobbningsregister vill man öka öppenheten och insynen i den intressebevakning som riktar sig mot beslutsfattarna. Samtidigt vill man öka medborgarnas förtroende för det politiska arbetet. Till exempel EU-kommissionen och -parlamentet har redan infört ett öppenhetsregister eller lobbningsregister.

Hannu Jouhki är direktör på FFC. Foto: Patrik Lindström

– Trovärdig lobbning, det vill säga påverkansarbete, sker alltid öppet och grundar sig på fakta, betonar Hannu Jouhki som är direktör på FFC.

Han påminner om att det är både tillåtet och välkommet att olika aktörer ägnar sig åt lobbning och sådan kommunikation och interaktion som hör till lobbningen.

– Ju fler synvinklar beslutsfattarna får ta del av, desto mer komplett blir bilden av den fråga som behandlas. Sedan är det beslutsfattarnas uppgift att, utgående från den information de har fått, bedöma vilket beslut som blir bäst för samhället.

Påverkansarbetet blir ett problem om det sker i hemlighet, utgående från felaktig eller förvrängd information eller på ett osakligt sätt, som till exempel genom översvallande gästfrihet.

I samband med att riksdagen inledde sin höstsession i går berättade talman Paula Risikko om riksdagens planer på att grunda ett lobbningssregister (på finska).

Bekanta dig också med de etiska reglerna för FFC:s samhällspåverkan (på finska).

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.