FFC om den nya arbetstidslagen: Positivt att arbetstagarnas möjligheter att påverka arbetstiderna förbättras

FFC anser att det är bra att bestämmelser om arbetstidsbanker skrivs in i den nya arbetstidslagen. En arbetstidsbank gör det lättare att kombinera arbete och fritid.
27.09.2018 14:33
FFC
Den nya lagen förbättrar arbetstagarnas möjligheter att påverka sina arbetstider. Foto: iStock

Enligt den nya lagen ska man avtala om en arbetstidsbank tillsammans med arbetstagarna, i första hand förtroendemannen. Den nya arbetstidslagens bestämmelser om arbetstidsbanker påverkar inte kollektivavtalen och tillämpas inte om det redan finns en kollektivavtalsenlig arbetstidsbank på arbetsplatsen.

– Förhoppningsvis blir man på allt fler arbetsplatser inspirerade att fundera på hur man på den egna arbetsplatsen kunde ta större hänsyn till flexibilitet som gynnar arbetstagarna, säger direktör Annika Rönni-Sällinen.

Till arbetstidsbanken kan man flytta bland annat övertidsarbete, och man kan spara och kombinera den intjänade tiden. Arbetstagaren har rätt att ta ut den intjänade tiden som ledighet minst två veckor per kalenderår. Om man inte har avtalat om hur ledigheten ska tas ut och om arbetsgivaren har bestämt att ledigheten ska tas ut vid en tidpunkt som inte passar arbetstagaren, har arbetstagaren rätt att ta ut ledigheten som pengar.

FFC anser att det är beklagligt att beredningen av lagen inte slutfördes på trepartsbasis.

– Arbetsgruppen som beredde frågan på trepartsbasis avslutade sitt arbete för över ett år sedan, men nådde inte enighet kring sitt förslag. En stor orsak till det här var att arbetsgruppen fick en för snäv tidtabell.

Lagen färdigställdes vid ministeriet och de ändringar som gjordes i slutskedet behandlades inte tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna. Enligt Annika Rönni-Sällinen leder förfaringssättet till att innehållet i lagen kan tolkas på olika sätt, och det ökar osäkerheten kring hur lagen ska tillämpas.

Regeringen överlämnade idag sin proposition om ny arbetstidslag till regeringen. Det är tänkt att lagen ska träda i kraft i början av år 2020.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.