FFC och medlemsförbunden har donerat 230 000 euro till sjukvårdsdistrikten för anskaffning av skyddsutrustning och apparater

FFC och dess medlemsförbund bryr sig om finländarnas utkomst och ork under coronakrisen, men vill också värna om arbetsmiljön och hälsovårdens förmåga att stå emot krisen. Därför har FFC i dag riktat en donation på sammanlagt 230 000 euro till tolv sjukvårdsdistrikt.
29.04. 14:17
FFC
FFC och medlemsförbunden vill bidra till anskaffningen av skyddsutrustning och sjukhusapparater. Foto: iStock

Genast i början av krisen deltog FFC i förhandlingarna om tillfällig flexibilitet inom arbetslagstiftningen, och just nu deltar FFC i arbetet med att planera framtiden för Finland efter epidemin. Förbunden har gjort stora satsningar för att ge medlemmarna trygghet och information också under den pågående krisen.

Därtill vill FFC och fackförbunden bidra med hjälp här och nu, på de platser där situationen är som mest kritisk.

– Utöver att hjälpa medlemmarna ville FFC och förbunden göra något konkret. Vi beslöt oss för att göra en penningdonation till sjukhusen. Vem som helst av oss kan vara i behov av hjälp och därtill vill vi hjälpa proffsen att göra sitt bästa för alla som behöver vård, berättar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta om bakgrunden till donationen.

Sjukvårdsdistrikten fick själva berätta vad de har störst behov av just nu. Bidragen går till apparatanskaffningar och skyddsutrustning.

– I synnerhet skyddsutrustningen är mycket viktig ur ett arbetarskyddsperspektiv, och därför är vi glada över att kunna hjälpa till, säger Matti Huutola som är vice ordförande för FFC:s styrelse. 

Donationsmottagarna är tolv till antalet. Vi bad dem berätta hur donationen hjälper dem.

Ombud Heikki Oksa, stödstiftelsen för Tammerfors universitetssjukhus 
"Jag tackar FFC för donationen. Med den kan vi skaffa skyddsutrustning som behövs i vården av patienter med coronainfektion vid Tammerfors universitetssjukhus. Med hjälp av donationen kan vi se till att skyddsutrustningen räcker till bättre i vården av coronapatienter."

Vd Timo Saksela, Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt Eksote
"Det är mycket viktigt för Eksote att vi kan skydda vår personal och våra klienter. Eksote vill tacka FFC för donationen till anskaffning av skyddsutrustning."

Vd Leila Pekkanen, samkommunen för social- och hälsovård i Övre Savolax
"Vi tar ödmjukt och tacksamt emot bidraget! För oss är det ytterst viktigt att vi kan skydda våra arbetstagare. Bidraget går direkt till vardagen för våra arbetstagare, när vi så effektivt som möjligt kan skydda dem mot virussmitta, där de kämpar "i första ledet" och samtidigt också riskerar sin egen hälsa. Den här uppvaktningen är mycket viktig för oss och bidraget är konkret."

Pandemichef, smittskyddsläkare Hans Gärdström, samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax Essote
"Inom Essote används bidraget till att skydda arbetstagare/klienter inom äldreomsorg och handikappservice mot covid. Vi vill skydda de människor som är allra mest sårbara med tanke på sjukdomen. Bidraget är viktig för vår arbetsgemenskap eftersom det visar att allas stöd behövs när sjukdomen bekämpas."
 
Ombud Kirsi Pylvänäinen, stödstiftelsen för Mellersta Finlands centralsjukhus
"Bidraget kommer att riktas till anskaffning av skyddsutrustning mot covid-19 samt till nödvändig apparatutbildning. Den här donationen är mycket viktig för oss och visar att donatorn vill hjälpa i en epidemisituation som berör alla. Donationerna till stödstiftelsen gör det möjligt att bl.a. skaffa utrusning som annars inte skulle kunna skaffas. Varje donation är ytterst viktig för oss!"

Chefsöverläkare Sari Sjövall, Satakunta sjukvårdsdistrikt
"Vi är mycket tacksamma för FFC:s bidrag, som vi använder till att skaffa intensivvårdsutrustning för vård av de svårast sjuka patienterna. Donationen är väldigt viktig för oss och bidrar till att hjälpa oss att upprätthålla bästa möjliga beredskap med tanke på ett ökande behov av intensivvård."

Sjukhusdirektör Petri Virolainen, Åbo universitetscentralsjukhus, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
"Ett stort tack till FFC för donationen, med vars hjälp vi kan trygga en högklassig och trygg bäddavdelningsvård av coronapatienter, samt minska risken för att andra patienter som vårdas på sjukhuset smittas. Vi använder donationen till att skaffa en direktdigital bilddiagnostikapparat för avdelningsbruk.  Tack vare apparaten behöver inte patienterna flyttas till en bilddiagnostikenhet, vilket betyder att vi sparar personal, tid och skyddsutrustning."

Samkommunen HUS

Stödstiftelsen för Norra Finlands hälsovård

Siun sote – samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Norra Karelen

Centrala Tavastlands centralsjukhus

Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt

I donationen deltar

 • Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT
 • Elbranschernas fackförbund
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
 • Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL
 • Finlands Musikers Förbund
 • Finlands post- och logistikunion PAU
 • Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL
 • Industrifacket
 • Järnvägsunionen RAU
 • Pappersförbundet
 • Sjömans-Unionen 

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.