FFC och EK vädjar till regeringen om att skaffa sjukvårdsutrustning

Finlands Näringsliv EK:s vd Jyri Häkämies och Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC:s ordförande Jarkko Eloranta är bekymrade över uppgifterna om att det på vissa ställen råder brist på masker och skyddskläder som skyddar mot coronaviruset. Också frågan om huruvida det finns tillräckligt många intensivvårdsplatser väcker oro.
27.03.2020 10:09
FFC och EK
FFC och EK efterlyser också fler tester, så att ovissheten kring det egna tillståndet kan skingras. Foto: iStock

Ledarna för centralorganisationerna vädjar om att regeringen och social- och hälsovårdsministeriet snabbt ska utreda saken och vidta de åtgärder som behövs för att åtgärda situationen. Hälsovårdspersonalen måste garanteras ändamålsenlig skyddsutrustning, så att de kan vårda patienter utan att riskera sin egen hälsa.

– Även om uppgifterna delvis är motstridiga, så lönar det sig att ta dem på allvar. Vi har från flera håll fått information om att de läkare och vårdare som jobbar på fältet är bekymrade över situationen, säger Jyri Häkämies och Jarkko Eloranta.

Organisationerna är beredda att själva delta i anskaffningen av sjukvårdsutrustning. Dessutom måste man utreda om sjukhusen kan skaffa så kallade syrgaskoncentratorer, som också kan användas hemma för att ge extra syre.

– Testningen borde också utökas avsevärt, så att de som har lindriga förkylningssymtom men som inte har blivit sjuka på grund av coronaviruset, kan återgå till arbetsuppgifter som motsvarar deras arbetsförmåga. Också ovissheten kring det egna tillståndet kan skingras, och samtidigt kan många leva ett nästan normalt liv. Det här är speciellt viktigt så att vi kan få de ekonomiska hjulen i rullning så fort som möjligt. Här spelar företagshälsovårdssystemet en stor roll, säger Eloranta och Häkämies.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.