FFC och dess förbund godkänner inte att medlemmarnas anställningstrygghet försämras – Frågor och svar om de organisationsmässiga åtgärderna

På sitt möte den 3 september konstaterade FFC:s styrelse att medlemsförbunden inleder organisationsmässiga åtgärder om inte regeringen drar bort lagförslaget som gör det lättare att säga upp arbetstagare av personrelaterade skäl vid företag med färre än 20 anställda.
17.09.2018 12:27
FFC
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC godkänner inte att medlemmarnas anställningstrygghet försämras. Foto: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Regeringen har fortsatt bereda lagändringen och de första fackförbunden inleder sina organisationsmässiga åtgärder måndagen den 17 september.

Varför säger vi att lagändringen kan leda till att arbetstagare godtyckligt sägs upp för att chefen inte tycker om dem?

När en enskild arbetstagare blir uppsagd av personrelaterade skäl, får det inte grunda sig på ospecificerade och diffusa påståenden. Så skulle det ändå gå om anställningstryggheten försvagas på det sätt som regeringen planerar.

I praktiken kan lagen leda till att arbetsgivaren lättare kan hänvisa till brist på förtroende till exempel i situationer där arbetstagaren och arbetsgivaren är av olika åsikt eller i situationer där arbetstagaren har lyft fram oegentligheter på arbetsplatsen.

Dessutom är det tvivelaktigt att folk försätts i en ojämlik position beroende på hur stor arbetsplats de jobbar på.

Varför har fackförbunden inlett stridsåtgärder redan nu, trots att lagförslaget inte är klart ännu?

Regeringen har motiverat lagförslaget med det ska förbättra sysselsättningen. Två forskningsinstitut har ändå konstaterat att effekterna på sysselsättningen redan enligt lagutkastet kommer att bli små, så regeringen borde inte ha någon anledning att föra lagförslaget framåt.

Vi vill försäkra oss om att det skadliga förslaget aldrig blir en lag, så därför agerar vi i det här skedet.

Varför vidtar vi organisationsmässiga åtgärder?

Vi använder oss av de lagliga medel vi kan ta till för att uttrycka vår åsikt. Stridsåtgärder är den sista utvägen som vi bara använder oss av när inga andra åtgärder räcker till. För löntagarna innebär stridsåtgärderna en stor ekonomisk förlust i form av utebliven lön, så motståndet är inte bara tomt prat utan det finns en äkta oro över den politiska utvecklingen.

Vill vi försvåra verksamhetsförutsättningarna för små företag?

Nej, för vår målsättning är en hög sysselsättningsgrad. Experter bedömer ändå att den lagändring som regeringen planerar inte ökar sysselsättningen. I stället leder den till osäkrare anställningar och ökad otrygghet bland löntagarna.

Faktum är att det inte är speciellt svårt att säga upp anställda i Finland och vi anser att den nuvarande lagen är tillräcklig.

Läs mer om regeringens lagförslag och förbundens åtgärder

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.