FFC: Målet ska vara ett enklare arbetslöshetsskydd

FFC anser att det är viktigt att så många löntagare som möjligt ansluter sig till en arbetslöshetskassa, för det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet förebygger fattigdom och uppmuntrar till arbete.
30.11.2018 10:20
FFC
Mauri Kotamäkis utredning presenterar tre olika sätt att förnya den inkomstrelaterade dagpenningen. Foto: Patrik Lindström

Nu borde man noggrannare utreda orsakerna till att de arbetslösa, som endast omfattas av grunddagpenningen, inte har anslutit sig till en arbetslöshetskassa, säger Saana Siekkinen som är chef för FFC:s utvecklingsprojekt för arbetslöshetsskyddet.

Saana Siekkinen är chef för FFC:s utvecklingsprojekt för arbetslöshetsskyddet.

Hon bedömer att orsaker bland annat kan vara oregelbundna och låga löneinkomster, samt okunskap om möjligheten att bli medlem i en arbetslöshetskassa och på det sättet få inkomstrelaterat skydd.

När man reformerar arbetslöshetsskyddet måste ett mål vara att förenkla systemet, betonar Saana Siekkinen. Också arbetslöshetskassornas verksamhet måste förnyas.

– Digitaliseringen skapar möjligheter att betjäna a-kassornas medlemmar bättre, att betala ut arbetslöshetsskyddet snabbare samt att förnya och effektivera handläggningen av förmånerna.

FFC bereder sitt eget förslag till reform av arbetslöshetsskyddet, och bedömer också behovet av att reformera andra förmåner inom socialskyddet.

Utredaren Mauri Kotamäki överlämnade i dag sin rapport om ett allmänt förtjänstskydd för alla löntagare till social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila (Blå framtid).

– Den modell som Kotamäki föreslår skulle skapa olika nivåer i förtjänstskyddet och skulle därför göra systemet mer invecklat än i dag. FFC:s målsättning är att gå i motsatt riktning, konstaterar Saana Siekkinen.

I sin rapport tar Kotamäki inte ställning till varifrån man ska ta de 270 miljoner euro som behövs för att utvidga förtjänstskyddet.

FFC påpekar att Blå framtid under den här regeringsperioden har varit med och skurit ner förtjänstskyddet. Den största nedskärningen var beslutet att förkorta längden på det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet med hundra dagar. Också aktiveringsmodellen har lett till en bestående nedskärning av arbetslöshetsskyddet.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.