FFC kräver snabba åtgärder för att förhindra utnyttjande av utländska arbetstagare

FFC har samlat en lista med tio punkter på förslag till ändringar i myndigheternas förfaringssätt och i lagstiftningen för att man ska kunna ingripa mer effektivt i utnyttjandet av utländska arbetstagare. 
15.06.2020 10:03
FFC
FFC föreslår att arbetsgivare som gör sig skyldiga till lönedumpning eller andra brott mot anställningsvillkoren ska fråntas tillstånd att anställa utländsk arbetskraft för en viss tid eller tills vidare. Foto: Patrik Lindström

Der går inte att öka den arbetsrelaterade invandringen på ett ansvarsfullt sätt om det samtidigt finns risk för att utländska arbetstagare utnyttjas.

– Lagstiftningen och myndigheternas förfaringssätt bör ses över så att arbetsgivare som dumpar löner åker fast och ställs till svars, och utnyttjande av arbetskraft förhindras, säger Eve Kyntäjä, expert på invandringspolitik vid FFC.

I nuläget är kärnproblemet att offret, alltså den utländska arbetstagaren, är den som lider. Arbetstagaren riskerar att förlora sitt uppehållstillstånd och utvisas. Däremot är risken liten för att den arbetsgivare som har gjort sig skyldig till förseelsen ställs till svars.

– Lönedumpning är i värsta fall mycket lönsamt för en oärlig arbetsgivare, eftersom risken för att åka fast är liten och följderna ringa eller obefintliga. Därför kan utnyttjande av utlänningar genom lönedumpning fortsätta och upprepas.

Eve Kyntäjä.

FFC föreslår att arbetsgivare som gör sig skyldiga till lönedumpning eller andra brott mot anställningsvillkoren ska fråntas tillstånd att anställa utländsk arbetskraft för en viss tid eller tills vidare.  

Arbetarskyddsmyndighetens befogenheter bör utvidgas för att man ska kunna ingripa mer effektivt i missförhållanden. Poliserna, åklagarna och arbetarskyddsmyndigheten behöver mer utbildning för att bättre kunna identifiera olika former av utnyttjande. 

Enligt Eve Kyntäjä bör man utöver sanktioner utveckla medlingsförfarandet och rättsskyddsmedel med "låg tröskel". Med hjälp av dem kan man säkerställa att arbetstagaren får sin lön snabbt och till så låga kostnader som möjligt. 

– Vi behöver också avgiftsfria tjänster på flera språk för att de som kommer till Finland för att arbeta ska kunna ta kontakt och få hjälp vid problem som gäller arbete och anställningsförhållanden. 

FFC föreslår ändringar i utlänningslagen. Systemet för uppehållstillstånd borde göras mer flexibelt så att en arbetstagare efter behov kan byta till en annan bransch. Nuvarande praxis gör att arbetstagaren är mer beroende av en arbetsgivare, vilket kan öka risken för utnyttjande. 

– Vi föreslår också att en arbetstagare som har blivit offer för arbetsrelaterat utnyttjande ska kunna få ett tillfälligt uppehållstillstånd för att söka ett nytt jobb. En sådan ändring skulle förbättra utnyttjade arbetstagares ställning och verkställa deras rättigheter.

Eve Kyntäjä betonar att arbetarskydds- och hälsomyndigheterna måste ha tillräckliga resurser och befogenheter att övervaka att arbetsförhållandena är sunda och trygga. Detta har framhävts under coronaepidemin.

– Arbetsgivarna är skyldiga att se till att arbetstagarna har lämpliga arbetsförhållanden, pausrum och boendeförhållanden.

Bekämpning av grå ekonomi och utnyttjande av utländsk arbetskraft har skrivits in i regeringsprogrammet och just nu pågår flera arbetsgrupper som bl.a. utreder hur man ska förhindra utnyttjande av utländska arbetstagare och människohandel.

– Utnyttjandet av utländska arbetstagare är ett växande problem. Vi hoppas att arbetsgrupperna kan dra fördel av våra förslag, säger Kyntäjä.

FFC:s förslag till ändringar i myndigheternas förfaringssätt och lagstiftningen (på finska).

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.