FFC kräver hårda åtgärder i arbetslivet

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta risade den ensidiga nedskärningspolitiken i sitt tal till representantskapet och påpekade att rättvisa är innehåll, inte rubriker. 
25.08.2020 09:31
FFC
Jarkko Eloranta i representanskapsmötet augusti 2020. Foto Patrik Lindström.

Budgetförhandlingarna förs om några veckor och inför dem har olika organisationer och politiska partier i kapp föreslagit hårda sysselsättningsåtgärder.

– Låt oss också säga det. Det behövs hårda åtgärder. Men inte i form av nedskärningar i den sociala tryggheten och människornas förutsättningar att leva, utan i arbetslivet.  

Eloranta påminde i sitt tal att ålder eller en nedsatt arbetsförmåga inte får innebära slutet på karriären om man vill öka sysselsättningen och få ordning på ekonomin.

Den första åtgärden är att säkra finansieringen för det nationella programmet för välmående i arbetet. Finansministeriet föreslog påtagliga nedskärningar och skärpningar i arbetslöshetsskyddet för äldre. Samtidigt konstaterade ministeriet att man måste satsa mer på välmående och ork i arbetet.

– I sitt budgetförslag som Finansministeriet offentliggjorde två dagar innan hade finansieringen för programmet för välmående i arbetet strukits helt. Det är motstridigt. 

Som en del av paketet med hårda åtgärder i arbetslivet bör uppsägningsskyddet stärkas. Kostnaderna måste skärpas så att det alltid finns orsak att ytterligare en gång överväga om det är vettigt att sparka ut det egna, erfarna gänget och ersätta det med billigare arbetskraft. 

– "Personalen är företagets viktigaste resurs" är en klassisk kliché i festtalen. Vore det inte dags att skippa klichéerna och vidta hårda åtgärder – gå från ord till gärningar och en ordentlig lagstiftning. 

I sitt tal lyfte Eloranta också fram rättvisan. Rättvisa skapas inte av att en reform kallas rättvis om innehållet leder utvecklingen i motsatt riktning. Hittills har de som föreslagit ett allmänt förtjänstskydd snarare varit ute efter att skärpa villkoren för arbetslöshetsskyddet. På så sätt ställs unga, deltidsanställda och korttidsanställda utanför arbetslöshetsskyddet. 

– FFC:s styrelse krävde i början av augusti att alla arbetstagare ska omfattas av det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet. Samtidigt måste arbetsvillkoret förkortas, nivån på de lägsta dagpenningarna höjas och karenserna lindras. Det här är rättvisa. Det här är solidaritet. Det här är att se till alla.

Eloranta uttryckte sin oro över arbetsgivarens systematiska nedmontering av avtalssamhället. 

– Det är nämligen så att avtalssamhället inte kan ställas i skåpet för att vänta på det ögonblick då arbetsgivaren behöver det. Man kan inte anställa avtalssamhället på nollavtal och det kan inte kallas på jobb vid behov. Det verkar arbetsgivaren ha glömt. 

Du kan följa direktsändningen från representantskapsmötet tisdagen den 25.8. kl. 9–15.
 

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.