FFC kräver att regeringen ska vidta åtgärder för att få ett slut på trakasserier och våld i arbetslivet

FFC är bekymrat över att det har blivit vanligare med våld och trakasserier i det finländska arbetslivet. Också antalet hot om våld eller trakasserier har ökat. Nu skulle det vara dags att förhandla fram ett internationellt avtal, så att man effektivare kan ingripa i det här problemet.
11.05.2018 11:21
FFC
Internationella arbetsorganisationen ILO:s huvudkontor i Genève. BiiJii / Creative Commons (CC BY-SA 3.0)

Det finns många former av trakasserier och våld: allt från den slags trakasserier och diskriminering som är svår att verifiera, till väpnade eller andra former av angrepp som hotar arbetstagarens liv och hälsa. Vem som helst kan bli utsatt för trakasserier och våld i sitt arbete. 

Paula Ilveskivi är jurist på FFC.

– Trakasserier och våld i arbetslivet har en förödande effekt på individerna, företagen, ekonomin och hela samhället, men trots det har man inte reagerat tillräckligt kraftigt på den skadliga belastning som trakasserierna och våldet orsakar. Inte heller de nuvarande normerna inom arbetarskyddet ger arbetstagarna ett tillräckligt skydd mot de här farorna i arbetet, konstaterar Paula Ilveskivi som är jurist på FFC.

FFC är nöjt över att frågan finns med på dagordningen för FN-organet Internationella arbetsorganisationens (ILO) arbetskonferenser sommaren 2018 och 2019. Målsättningen är att få till stånd ett nytt avtal om trakasserier och våld, samt en kompletterande rekommendation.

– För tillfället finns ingen rättslig reglering på internationell nivå som definierar trakasserier och våld som sker i arbetslivet, samt vilket tillämpningsområde som gäller. 

FFC förväntar sig att Finlands regering aktivt vidtar åtgärder för att man vid ILO:s arbetskonferens ska uppnå ett avtal som stöder arbetstagarnas rätt till skydd mot trakasserier och våld.

– Det är viktigt att få till stånd ett internationellt avtal om trakasserier och våld, så att vi äntligen ska kunna utveckla normer för att skydda arbetstagarna mot trakasserier och våld i arbetslivet. På det här sättet kunde vi också arbeta för att verkställa principerna om anständigt arbete globalt, och då skulle effekterna inte enbart begränsa sig till arbetstagarna.

FFC påminner om att det har gjorts försök att utveckla den finländska lagstiftningen om hur man förebygger trakasserier och våld, om ändamålsenliga sätt att skydda arbetstagarna, om hur eftervården och rapporteringen ska gå till, samt om offrens rättskydd. Försöken har ändå misslyckats, gång på gång. 

– Försöken med att få till stånd en mer detaljerad reglering av hur man ska få bukt med trakasserier och våld i arbetslivet har stupat på arbetsgivarnas motstånd, och inte heller regeringen har haft vilja att föra frågan vidare till författningsnivå.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.