FFC förväntar sig att den kommande regeringen vill samarbeta och avtala på äkta trepartsbasis

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta föreslår att höstens avtalsrörelse genomförs som en förbundsledd men koordinerad arbetsmarknadsuppgörelse, som jämkas samman med regeringens ekonomi-, skatte-, arbetslivs- och socialskyddspolitik.
01.05.2019 12:00
FFC
Jarkko Eloranta första maj-talar i Jyväskylä och Saarijärvi

– I den tid och situation som råder krävs en ny slags avtalsmodell och att vi bygger ett starkt ömsesidigt förtroende. Den förra avtalsrörelsen var en löneinpo som koordinerades strikt av arbetsgivarna, och jag tror inte att löntagarna längre finner sig i en sådan uppgörelse. Konkurrenskraftsavtalets arv är en tung börda vid förhandlingsborden.

Sipiläs regering har lämnat efter sig ett Finland som är mer delat än för fyra år sedan. Den viktigaste uppgiften för nästa regering kommer därför att vara att skapa förtroende, utöka rättvisan och bygga ett samhälle med sammanhållning.

– Under den kommande regeringsperioden behöver Finland ett nytt sätt att föra politik, inte bara när det gäller innehållet utan också när det gäller tillvägagångssättet. Det här sättet ska bygga på att socialskyddet och lagarna i arbetslivet förnyas genom äkta trepartssamarbete, säger Jarkko Eloranta som i dag första maj-talar i Jyväskylä och Saarijärvi.

Eloranta påpekar att det också är löntagarnas förtjänst att det ekonomiska läget har förbättrats, eftersom löntagarna har följt en måttfull lönepolitik och nöjde sig med nollförhöjningar och försämrade anställningsvillkor i början av regeringsperioden.

– Den gångna valperioden var exceptionellt tung för löntagarna. Nu när det ekonomiska läget har förbättrats är det skäligt att också arbetstagarnas anställningsvillkor förbättras och att situationen på arbetsmarknaden normaliseras.

För att vi ska kunna upprätthålla välfärdsstaten måste ekonomin och sysselsättningen växa, men realistiska kalkyler visar att det inte ensamt räcker. FFC hoppas att nästa regering, i stället för att skära ner utgifterna, för en modig och rättvis skattepolitik.

– Vid behov måste regeringen våga vidta åtgärder för att höja skattegraden, även om det är skäl att undvika att beskattningen av arbete skärps. FFC skulle reformera beskattningen genom att flytta tyngdpunkten mot kapital och förmögenhet. Det här kan man göra bland annat genom att täppa till de luckor som har gjorts i skattebasen.

Jarkko Eloranta betonar att man inte får ge avkall på progressiviteten i beskattningen. Progressiviteten är ett sätt att minska inkomstklyftorna och att rikta beskattningen mot olika befolkningsgrupper på ett rättvist sätt, så att vi kan finansiera den välfärdsstat som finländarna värderar så högt.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.