FFC föreslår flera åtgärder för att förbättra sysselsättningen – tilläggssatsningar på service för arbetslösa och utbildning för alla i arbetsför ålder

FFC föreslår flera åtgärder som kan förbättra sysselsättningen, och som det går att börja verkställa enligt en snabb tidtabell. Åtgärdspaketet innehåller bland annat effektivare service för arbetslösa, samt satsningar på att förbättra kunnandet hos dem som är i arbetsför ålder.
19.06.2019 06:25
FFC
Foto: Ramon Espelt / Gorilla

Ordförande Jarkko Eloranta anser att pengar som läggs på högklassiga arbetskraftstjänster är en lönsam investering, framför allt när pengarna specifikt används för service i början av arbetslösheten.

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

– Det bästa sättet att förebygga att arbetslöshetsperioderna drar ut på tiden är att stöda dem som blir arbetslösa och att erbjuda dem service genast i början av arbetslösheten. Man borde träffa alla arbetslösa redan under de första arbetslöshetdagarna, och samtidigt borde man också utse en personlig coach åt dem.

FFC anser också att kommunerna borde få en större roll när det handlar om att ordna tjänster för arbetslösa.

– Vi kunde ta modell av de regionala sysselsättningsförsök som genomfördes under den förra regeringsperioden, där en del arbetslösa fick de olika sysselsättningstjänster de behövde via ett kommunalt verksamhetsställe.

Att jobbsökande inte har tillräckligt kunnande är en faktor som på ett väsentligt sätt begränsar sysselsättningen. I Finland finns ungefär 600 000 vuxna som har bristande grundläggande färdigheter, till exempel svårigheter att läsa eller skriva.

– Det borde vara lätt och smidigt att studera och uppdatera sitt eget kunnande vid sidan av jobbet eller som arbetslös. FFC föreslår att vuxenutbildningsstödet ska förnyas så att det stöder möjligheterna att kombinera jobb och studier, samt att man ska införa en modell med öppna yrkesinstitut där personer i arbetsför ålder kan gå korta studiehelheter. Dessutom föreslår FFC att kunskapskartläggningarna och karriärshandledningen ska utvidgas och att rekryteringsutbildningen ska utvecklas, räknar Eloranta upp.

I dag onsdag deltar Finlands största löntagarorganisation i ett seminarium där man inleder trepartsberedningen av åtgärder som ska skapa nya arbetstillfällen. FFC representeras vid seminariet av ordförande Jarkko Eloranta.

FFC:s förslag för att förbättra sysselsättningen

 1. Servicen för arbetslösa förnyas så att den stöder jobbsökning, utbildning och arbetsförmågan.
 2. Man gör det lätt och smidigt för personer i arbetsför ålder att uppdatera sitt eget kunnande.
 3. Systemet med utkomstskydd för arbetslösa förenklas och görs tydligare.
 4. Lönestöd gör att arbetslösa snabbare kan få jobb igen.
 5. Omställningsskyddet hjälper uppsagda att snabbt få jobb igen.
 6. Sysselsättningen bland unga stärks och läroplikten förlängs.
 7. Man förbättrar invandrarnas möjligheter att integreras och få jobb.
 8. Man satsar på att sysselsätta partiellt arbetsföra.
 9. Äldre arbetslösa och svårsysselsatta personer får mer individuellt stöd och fler utbildningsmöjligheter.
 10. Man genomför de förslag för att förlänga tiden i arbetslivet som ingick i pensionsavtalet.
 11. Övriga åtgärder:
  - Man utvecklar en ny modell för deltidsarbete, där man strävar efter att arbetet ska delas.
  - Tillgången till tjänster inom småbarnspedagogiken tryggas.
  - Man gör det lättare för arbetskraften att röra sig inom landet.
  - Ett nytt arbetslivsprogram förverkligas.
  - Nya arbetstillfällen skapas genom näringspolitiska åtgärder.


Läs mer om FFC:s förslag för att förbättra sysselsättningen (på finska)

Läs FFC:s chefsekonom Ilkka Kaukorantas blogginlägg om hur sysselsättningen kan förbättras (på finska)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.