FFC föreslår ett program för att utveckla det finländska arbetslivet – "För att säkerställa att arbetstagarna i framtiden har goda löner, måste vi förbättra produktiviteten"

Nu måste vi tillsammans utveckla det finländska arbetet och de finländska arbetsplatserna, säger Juha Antila från fackcentralen FFC. Han efterlyser ett utvecklingsprogram som kan hjälpa arbetsplatserna att hantera de teknologiska omvälvningarna.
20.11.2018 10:03
LÖNTAGAREN
Största delen av finländarna är nöjda med den teknologiska utvecklingen i det egna arbete. Foto: Jan Sandström / Gorilla

Varför föreslår FFC ett utvecklingsprogram för det finländska arbetslivet?

Digitaliseringen leder till att hela branscher förändras, för att inte tala om enskilda arbetsuppgifter. Arbetsplatserna måste få hjälp med att utnyttja de teknologiska möjligheterna så att produktiviteten förbättras samtidigt som alla arbetstagare känner att de har tillräckligt med kunnande och att arbetet blir allt mer intressant, säger FFC:s utvecklingschef Juha Antila.

Juha Antila är utvecklingschef på FFC.

I den globala ekonomin lönar det sig inte för Finland att konkurrera med billigt arbete, och Finland har inte heller några särskilda, egna konkurrensfördelar.

– För att säkerställa att de finländska arbetstagarna i framtiden har goda löner, måste vi förbättra produktiviteten, säger Antila.

Största delen av finländarna är nöjda med den teknologiska utvecklingen i det egna arbetet, och deltar ivrigt i förändringarna. När arbetstagarna upplever att de är delaktiga och känner att de är herrar över sitt eget jobb, så ökar också produktiviteten.

Enligt FFC:s senaste arbetslivsbarometer upplever ändå ungefär en tredjedel av arbetstagarna att de i sitt arbete är utlämnade åt maskiner och apparater. Vi måste få med också dem, säger Juha Antila.

Hur driver FFC frågan?

Utvecklingsprogrammet för det finländska arbetslivet borde inledas under nästa valperiod, säger Juha Antila. Genom programmet ska man stöda de arbetsgemenskaper som vill förbättra både produktiviteten och arbetshälsan.

– Avsikten är att hjälpa arbetsplatserna att agera smart och i takt med tiden, säger Juha Antila. 

FFC vill ändå inte lägga fram ett eget, detaljerat utvecklingsprogram som andra sedan får reagera på.

– Det är viktigt att alla centrala aktörer är med och diskuterar innehållet i programmet.

FFC lyfter fram behovet av ett utvecklingsprogram för det finländska arbetslivet i olika sammanhang – i samband med arbetsgrupper, förhandlingar och diskussioner, samt i offentligheten och i samtalen inför riksdagsvalet.

Hur har andra reagerat på förslaget?

Alla anser i princip att det är en god idé att stöda och utveckla de finländska arbetsplatserna så att produktiviteten ökar och arbetshälsan förbättras.

– På ett allmänt plan är det jättelätt att hitta en gemensam melodi i den här frågan. Det finns en enighet kring grundtanken och man anser att det behövs ett utvecklingsprogram, berättar Juha Antila.

Hur framskrider frågan?

För tillfället går FFC:s arbete främst ut på att skapa innehåll, bygga upp nätverk och skaffa samarbetspartners, samt att påverka inför riksdagsvalet.

– Det är mastodontiska saker som är aktuella – bland annat digitaliseringen, utbildningen, kunnandet och socialskyddet i arbetslivet, säger Antila. 

Tror du att utvecklingsprogrammet för det finländska arbetslivet blir verklighet?

– Den nuvarande regeringen har främst koncentrerat sig på att ta bort restriktioner i stället för att ägna sig åt nytänkande kring större helheter, Juha Antila.

– Jag tror att programmet blir verklighet om det sker någon form av förändring i samband med riksdagsvalet.

Veera Luoma-aho / Toimitus
(översättning och bearbetning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.