FFC fick ny administration – läs om representantskapets ordförande och styrelsen

FFC:s nya representantskap valde ordförande samt organisationens styrelse och styrelseordförande på sitt konstituerande möte tisdagen den 25 augusti. Den av representantskapet utsedda styrelsen valde återigen inom sig en ny vice ordförande och tillsatte ett arbetsutskott.
31.08.2020 11:21
FFC
Mika Byman, Jarmo Markkanen och Annika Rönni-Sällinen. Foto Patrik Lindström.

Som ordförande för representantskapet fortsätter Servicefacket PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen. Hon var även ordförande för föregående representantskap efter att PAM:s tidigare ordförande Ann Selin lämnade sin post sommaren 2019.

Till representantskapets första vice ordförande valdes Jarmo Markkanen från Industrifacket och till andra vice ordförande Mika Byman från Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL. Båda är nya i sina uppgifter. Markkanen är huvudförtroendeman vid Hydnum Oy i Muhos och Byman är huvudförtroendeman vid samkommunen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut.

Styrelsen fick 19 medlemmar och en ny vice ordförande

Till ordförande för Finlands största löntagarorganisation omvaldes Jarkko Eloranta. Han har lett FFC sedan 2016. Läs nyheten om omvalet av Eloranta

Jarkko Eloranta.

Till FFC:s styrelse utsågs utöver ordföranden 18 medlemmar samt personliga ersättare för dessa. Vidare utsågs 11 allmänna ersättare till styrelsen. Flera ordförande för fackförbunden inom FFC är medlemmar i styrelsen. Här finns en lista på styrelsemedlemmarna och ersättarna.

Styrelsen utsåg Katja Syvärinen till vice ordförande. Hon har senast arbetat som äldre rådgivare på kommunikationsbyrån Kaskas Media och konsultbyrån för regional utveckling MDI. Läs nyheten om valet av Syvärinen.

Katja Syvärinen.

Katja Syvärinen är också direktör för FFC:s organisationsavdelning och ingår FFC:s ledningsgrupp. Styrelsens föregående vice ordförande Matti Huutola går i pension.

Därtill utsåg FFC:s styrelse sju medlemmar med ersättare till arbetsutskottet. Arbetsutskottet har bland annat till uppgift att behandla aktuella riktlinjer för intressebevakningen och bereda övriga ärenden inför styrelsemöten. En lista på medlemmarna i arbetsutskottet finns här.

Representantskapet utövar högsta beslutanderätten i FFC

Det nya representantskapet samlades för första gången på Fiskartorpet i Helsingfors i tisdags den 25 augusti. Ursprungligen skulle mötet ordnas i början av juni, men det blev uppskjutet med anledning av coronapandemin.

Utöver valet av ordförande och styrelse förde representantskapet en allmän diskussion om aktuella ärenden, godkände fjolårets verksamhetsberättelse och bokslut samt fastställde medlemsavgiftens storlek.

FFC:s 17 medlemsförbund får platser i representantskapet på basis av antalet medlemmar. Det nya representantskapet har 113 representanter: 47 kvinnor och 66 män. Den fyraåriga mandatperioden går ut 2024. Namnen på representanterna finns här.

Se en inspelning från representantskapets konstituerande möte (på finska)
Se en inspelning från representantskapets presskonferens (på finska)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.