FFC-enkät: Mer än två tredjedelar av förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige vill att lönerna ska vara offentliga på arbetsplatserna

Det finns ett brett stöd för lönetransparens bland förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige inom FFC. Mer än 67 procent av dem förhåller sig nämligen positivt till att göra lönerna offentliga på arbetsplatserna.
11.02.2019 03:00
FFC
Foto: Marjaana Malkamäki / FFC

FFC:s förtroendemannaenkät visar att nästan en tredjedel (31,5 %) av dem som stöder lönetransparens vill offentliggöra alla delar av lönen, medan knappt en fjärdedel (22,8 %) endast vill offentliggöra den uppgiftsrelaterade lönen.

Anne Mironen, som är expert på arbetsmiljö- och jämlikhetsfrågor på FFC, betonar att transparens skulle bidra till att åtgärda ogrundade och ojämlika löneskillnader på arbetsplatserna.

Anne Mironen är expert på arbetsmiljö- och jämlikhetsfrågor på FFC.

– Löneskillnaderna mellan könen har krympt för långsamt i Finland. Lönetransparens skulle främja det här målet och skulle också i övrigt göra lönesättningen och lönegrunderna mer sunda.

Nästan en tredjedel (30,5 %) av de förtroendevalda berättar att man har upptäckt ogrundade löneskillnader på den egna arbetsplatsen.

– Det är oroväckande att man har upptäckt ogrundade löneskillnader på så här många arbetsplatser. Å andra sidan berättade nästan hälften av de förtroendevalda att man på den egna arbetsplatsen har vidtagit åtgärder för att rätta till de ogrundade löneskillnaderna, konstaterar Mironen.

FFC:s enkät visar att det finns mycket att förbättra också när det gäller kunskaperna om lönerna. Nästan 48 procent av förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige bedömer att arbetstagarna är rätt dåligt eller mycket dåligt insatta i grunderna för lönesystemet på den egna arbetsplatsen.

– Arbetsgivarens måste se till att alla arbetstagare förstår vad lönesättningen och den personliga belöningen grundar sig på, påpekar Anne Mironen.

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko tillsatte i januari en arbetsgrupp som på trepartsbasis ska ta fram ett förslag till hur man kunde stärka lönetransparensen. Tidsfristen för arbetsgruppen löper ut i mitten av mars. FFC strävar efter att bestämmelser som tryggar insynen i lönerna på arbetsplatserna ska skrivas in i lagen under nästa valperiod.

FFC:s förtroendemannaenkät besvarades av 974 förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige i januari 2019.

Läs mer:

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.