FFC-enkät: Ett gott anseende minskar rekryteringsproblemen för arbetsgivare

Arbetsgivare med ett gott anseende har mindre rekryteringsproblem, visar en enkät som fackcentralen FFC har gjort bland förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige. Svårast är det att hitta arbetstagare till deltidsjobb.
18.11.2021 07:00
FFC
Foto: Gorilla

Det finns ett klart samband mellan rekryteringsproblem och anseendet som arbetsgivare. En enkät som FFC har gjort visar att 59 procent av förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige på arbetsplatser med ett gott arbetsgivaranseende berättar att den egna arbetsplatsen har haft svårt att hitta nya arbetstagare att anställa. På arbetsplatser som inte har ett gott arbetsgivaranseende är siffran hela 86 procent.

– Anseendet som arbetsgivare är av stor betydelse för företagens och organisationernas konkurrenskraft och framgång. Ett gott anseende är också en betydande konkurrensfördel när man söker ny och kunnig arbetskraft. Organisationer med ett gott anseende får fler och bättre jobbansökningar, säger Eve Kyntäjä som är expert på invandringspolitik på FFC.

Hon betonar att ett gott arbetsgivaranseende framför kan uppnås genom att arbetstagarna behandlas väl, arbetsförhållandena och anställningsvillkoren är i skick och lönerna är anständiga.

Det är mycket vanligt att arbetsplatserna har problem när det gäller rekrytering av nya arbetstagare. Av de förtroendevalda inom FFC:s branscher uppger 68 procent att det har varit svårt att rekrytera personal till den egna arbetsplatsen. Störst har svårigheterna varit inom de privata servicebranscherna, där tre fjärdedelar (75 %) av de förtroendevalda rapporterar om rekryteringsproblem.

De förtroendevalda bedömer att rekryteringsproblemen i synnerhet gäller deltidsanställningar, där två tredjedelar (70 %) rapporterar om rekryteringsproblem. Drygt hälften av de förtroendevalda berättar att rekryteringsproblem också förekommer när det gäller heltidsanställningar och fasta anställningar.

Eve Kyntäjä är expert på invandringspolitik på FFC.

Eve Kyntäjä påpekar att det har blivit klart vanligare med deltidsjobb under det här årtusendet.

– Enligt Statistikcentralen jobbar ungefär 17 procent av de finländska löntagarna deltid. Vanligast är det med deltidsjobb inom hotell- och restaurangbranschen, handeln samt social- och hälsovårdstjänsterna.

Största delen (92 %) av de förtroendevalda som svarade på enkäten berättar att den egna arbetsplatsen har sökt nya arbetstagare under de senaste åren.

FFC:s enkät besvarades av 693 förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige i november.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.