FFC: Att läroplikten utvidgas är ett stort framsteg för jämlikheten inom utbildningen

Riksdagen beslöt för en vecka sedan att läroplikten utvidgas till 18 års ålder och att utbildningen på andra stadiet blir kostnadsfri. När lagändringen klubbades igenom uppfylldes samtidigt ett av fackcentralen FFC långvariga mål.
21.12.2020 13:54
LÖNTAGAREN
Kockstuderande i restaurangskolan Perhos kök i Helsingfors. Foto: Jarno Mela / Lehtikuva

– Beslutet är ett betydande steg mot att höja utbildningsnivån och göra utbildningen mer jämlik och likvärdig, säger Kirsi Rasinaho som är expert på utbildnings- och arbetskraftspolitik på fackcentralen FFC.

Hon betonar att rätten till bildning och en ökad jämlikhet i samhället är en central del av FFC:s utbildningspolitiska mål. För FFC är det också viktigt att utbildningen håller en hög nivå, är tillgänglig och gör det möjligt för unga att etablera sig i arbetslivet.

Den utvidgade läroplikten och kostnadsfria utbildningen ska träda i kraft i augusti 2021 så att den gäller de unga som avslutar sin grundläggande utbildning våren 2021 eller därefter, alltså huvudsakligen de som är födda år 2005 eller senare.

Kirsi Rasinaho från FFC påpekar att det är alltför vanligt att familjens inkomstnivå hindrar unga från att söka sig till eller slutföra studier. Att studierna på andra stadiet nu blir kostnadsfria betyder att barn och unga i många familjer får en möjlighet att välja den studieväg de själva vill. I fortsättningen ska inte kostnaderna för böcker, material och resor påverka vad de unga kan studera.

Kirsi Rasinaho är expert på utbildnings- och arbetskraftspolitik på FFC.

Reformen väntas också ha en positiv inverkan på sysselsättningen på lång sikt. Statistiken visar tydligt att varje examen på andra stadiet avsevärt förbättrar sysselsättningen, förlänger tiden i arbetslivet och förbättrar utkomsten. De som speciellt sticker ut i statistiken är de som helt saknar examen efter den grundläggande utbildningen. I dagens arbetsliv är det näst intill omöjligt att klara sig utan en examen på andra stadiet.

– Det är fint att de politiska beslutsfattarna också mitt under krisen har mod att blicka framåt. Vi lyfter på hatten för att man nu på allvar satsar på de unga. Det bästa sättet för Finland att ta sig ur krisen och klara sig som nation i den globala konkurrensen är genom att satsa på kunnandet och utbildningsnivån.

Utesluter inte utvecklingsarbete

FFC anser att det är viktigt att man samtidigt fortsätter arbetet med att utveckla de olika utbildningsstadierna och förbättra kvaliteten på utbildningen. Förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet bildar en helhet som stöder varandra.

– Den grundläggande utbildningen måste ge alla barn och unga de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna inleda och genomföra gymnasie- och yrkesstudier, betonar Kirsi Rasinaho.

För att reformen ska lyckas behövs åtgärder som stöder utvidgandet av läroplikten. Det här arbetet har redan inletts. Det handlar bland annat om att förbättra kvaliteten på yrkes- och gymnasieutbildningen samt att utveckla studiehandledningen.

– Studie- och elevhandledningens roll är speciellt viktig i samband med att de unga övergår från den grundläggande utbildningen till andra stadiet. Tillsammans med studiehandledaren funderar de unga på vilka studiealternativ de är intresserade. Lika viktig är handledningen vid andra stadiet – och det gäller i synnerhet om det finns en risk för att den unga håller på att avbryta studierna.

FFC betonar att det är viktigt att stödet är tillräckligt och ges vid rätt tidpunkt. När läroplikten utvidgas är det också skäl att fortsätta utveckla olika handlednings- och stödtjänster samt tjänsterna inom elev- och studerandevården.

– För att reformen ska lyckas är det klart att den behöver tillräckliga ekonomiska resurser och verksamhetsförutsättningar i kommunerna, skolorna och läroinrättningarna. På det sättet kan man försäkra sig om att vardagen vid skolorna och läroinrättningarna följer de nya målen och att man kan uppnå målen med reformen, konstaterar Kirsi Rasinaho från FFC.

Undervisnings- och kulturministeriet: Läroplikten utvidgas i augusti 2021 – förutsättningarna för ungas lärande och välbefinnande förbättras, sysselsättningsgraden höjs

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.