Åtgärder för lönetransparens behövs under nästa valperiod – målet måste skrivas in i regeringsprogrammet

FFC hoppas att nästa regering arbetar för ökad lönetransparens och skriver in i regeringsprogrammet att den strävar efter lönetransparens.
02.04.2019 09:40
FFC

Den arbetsgrupp som tillsattes av minister Annika Saarikko för att öka lönetransparensen har idag avslutat sitt arbete. FFC:s mål i arbetsgruppen var att arbetsgivaren skulle bli skyldig att ge arbetstagarna information om löneuppgifterna, inklusive alla lönedelar, för alla på arbetsplatsen.

Också 67 procent av dem som svarade på FFC:s förtroendemannapanel anser att lönerna för alla arbetstagare borde vara offentliga på den egna arbetsplatsen, så att man kan garantera jämlika löner. Enkäten presenterades i januari.

Anu-Tuija Lehto är jurist på FFC.

– Det är omöjligt att veta om kvinnorna får samma lön som männen, om inte alla arbetstagare känner till allas löner, inklusive alla lönedelar. Lönetransparensen gör det också lättare att upptäcka annan diskriminering. Till exempel kan man se om utländska arbetstagare får samma lön som finländarna, säger Anu-Tuija Lehto som är jurist på FFC.

– Det har inte varit kutym att öppet tala om lönerna. Ändå är nästan alla av den åsikten, att alla människor ska behandlas jämlikt och att ingen får diskrimineras. Lönetransparens är ett bra sätt att uppnå det här målet.

FFC anser att jämställdhetslagen måste ändras så att lönejämställdheten och de verkliga möjligheterna att upptäcka ogrundade löneskillnader på arbetsplatserna förbättras.

Anne Mironen är expert på arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor på FFC.

– Den nuvarande jämställdhetslagen ger inte tillräckliga förutsättningar att upptäcka lönediskriminering på arbetsplatsen. Nästa regering måste raskt ta sig an frågan, så att det arbete som har gjorts i arbetsgruppen som nu har avslutat sitt arbete inte ska bli på hälft, påpekar Anne Mironen som är expert på arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor på FFC.

– Det är endast genom att öka kännedomen om lönerna och hur lönerna fastställs, som vi kan få bukt med lönediskriminering på arbetsplatserna. Forskningen visar att transparens ökar kunskapen om lönerna, vilket i sin tur gör löntagarna mer nöjda med lönesättningen.

Finlands största löntagarorganisation betonar att ökad lönetransparens endast är en av de effektiva åtgärder som kan bidra till att öka lönejämställdheten.

– Vi behöver också andra åtgärder, eftersom en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna i arbetslivet är att lönesättningen mellan män och kvinnor är jämställd och fri från diskriminering. Hittills har löneskillnaderna mellan könen krympt långsamt, trots likalönsprogram under flera regeringsperioder, påpekar Mironen.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.