Facket om klimatmötet i Glasgow: Bra att en rättvis omställning för arbetstagarna finns med bland besluten

De finländska fackliga centralorganisationerna är nöjda över att besluten från FN:s klimatmöte i Glasgow uppmärksammar en rättvis omställning. Däremot anser organisationerna att uppgörelsen inte är tillräckligt bra på några andra punkter.
15.11.2021 14:42
LÖNTAGAREN
Foto: Unsplash / Melissa Bradley

Vid FN:s klimatmöte i Glasgow i Skottland krävde fackets representanter, tillsammans med andra aktörer inom medborgarsamhället, snabba åtgärder för att stoppa klimatförändringen. För facket är det viktigt att omställningen sker på ett sätt som är rättvist för arbetstagarna, men i Glasgow fick fackets representanter jobba hårt för att påminna förhandlingarna om att en rättvis omställning betyder att man tar hänsyn till arbetstagarnas rättigheter och skapar jobb som är av god kvalitet.

Det konstaterar de fackliga centralorganisationerna FFC, Akava och STTK i ett gemensamt pressmeddelande (på finska).

Pia Björkbacka är internationell expert på FFC.

– Arbetstagarnas rättigheter höll på att helt utebli från besluten om marknadsmekanismerna. Till slut lyckades man få in dem i inledningstexterna jämsides med andra mänskliga rättigheter, konstaterar Pia Björkbacka i pressmeddelandet.

Pia Björkbacka är internationell expert på fackcentralen FFC och hon fanns på plats i Glasgow under förhandlingarna.

I besluten från Glasgow uppmanas länderna till exempel att snabbt ta i bruk sådan teknologi och anta en sådan politik som främjar en omställning till utsläppssnåla energisystem och påskyndar avskaffandet av kolkraft. När de här besluten verkställs ska länderna också ta hänsyn till att omställningen sker på ett sätt som är rättvist för arbetstagarna.

Vid sidan om de egentliga klimatförhandlingarna undertecknade några industriländer och EU-kommissionen ocksp en deklaration där de lovar att stödja arbetstagarna i omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle i internationella utvecklingsprojekt. Finland har hittills inte undertecknat det här avtalet.

De fattigaste länderna har orsak att vara besvikna

När det gäller besluten om marknadsmekanismer är FFC, Akava och STTK ändå besvikna, eftersom avtalet från Glasgow innehåller flera kryphål.

Inte heller de fattigaste och mest sårbara länderna kan vara nöjda med besluten i Glasgow.

Industriländerna lovade redan år 2009 att ge utvecklingsländerna en stödfinansiering på hundra miljarder dollar per år för att tackla klimatförändringen. Det här löftet infriades ändå inte i det avtal som godkändes i Glasgow. Inte heller nämndes några konkreta åtgärder för hur den här finansieringen ska uppnås.

Industriländerna lovade ändå att fram till år 2025 fördubbla finansieringen som används för anpassning till klimatförändringen. Men det handlar alltså inte om åtgärder för att dämpa klimatförändringen, utan om hjälp att klara av de skador och förluster som klimatförändringen orsakar.

Läs också Pia Björkbackas blogginlägg från klimatmötet i Glasgow (på finska) 

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.