EU måste förhindra att arbetstagare utnyttjas genom plattformsarbete och andra otrygga anställningsformer

FFC har publicerat sina förslag till EU-riktlinjer för den finländska regeringen, och till innehåll i programmet för den nya Europeiska kommissionen som väljs i höst. FFC vill bland annat att EU:s arbetarskyddsbestämmelser ska skärpas och att arbetstagarna ska få större möjligheter att påverka.
12.03.2019 11:15
FFC
Foto: Sébastien Bertrand Creative Commons (CC BY 2.0)

När arbetslivet förnyas anser FFC att det är viktigt att det finns minimilagstiftning på EU-nivå som förhindrar att arbetstagare tvingas arbeta under otrygga former, som till exempel nolltimmarsavtal eller plattformsarbete.

Inom den ekonomiska politiken betonar FFC bland annat behovet av att begränsa möjligheterna till skatteflykt och skadlig skattekonkurrens. Dessutom föreslår FFC åtgärder för att förnya den ekonomiska och monetära unionen EMU.

Pekka Ristelä är internationell chef på FFC.

FFC anser att EU också behöver en ny, heltäckande framtidsstrategi. Strategin måste innehålla gemensamma åtgärder för att främja en socialt rättvis övergång till en digital och koldioxidsnål ekonomi.

– Finland har ett ypperligt läge att bidra till att skapa en sådan strategi, när det finländska ordförandeskapet i EU inleds i juli, påpekar Pekka Ristelä som är internationell chef på FFC.

Viktigt att försvara demokratin och rättsstaten

En av de viktigaste frågorna med tanke på arbetslivet, ekonomin och Europas framtid är enligt FFC att försvara demokratin och rättsstaten i Europa.

– EU är ett samfund som består av demokratiska rättsstater. Organiseringsfriheten, den fria informationsförmedlingen och vetenskapen samt det oberoende rättsväsendet är sådana grundläggande frågor som måste förverkligas i alla EU-länder, betonar Ristelä.

– Vid behov måste det finnas effektiva sanktioner för dem som bryter mot de här principerna.

Läs mer på FFC:s webbsida om valet till Europaparlamentet

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.