EU grundar en arbetsmyndighet – FFC välkomnar myndigheten men vill att den ska få större befogenheter

Det är en bra sak att EU-kommissionen har beslutat att grunda en europeisk arbetsmyndighet, men myndigheten borde få större befogenheter än vad man har planerat. Det anser Pekka Ristelä som är chef för internationella ärenden på fackcentralen FFC. Han svarar på tre frågor om den nya myndigheten som ska grundas nästa år.
26.03.2018 16:34
LÖNTAGAREN
Pekka Ristelä är chef för internationella ärenden på FFC. Foto: FFC

1. Varför är det bra att EU grundar en arbetsmyndighet?

– De senaste åren har EU preciserat den rörliga arbetskraftens rättigheter och arbetsgivarnas skyldigheter. Det räcker ändå inte att man rättar till lagstiftningen, för det är ofta bristfällig övervakning som leder till problem med för låga löner obetalda sociala avgifter. Också brister i informationsgången mellan medlemsländerna leder till problem. Tanken är att EU:s arbetsmyndighet ska främja både informationsgången och övervakningen.

2. Kommer myndigheten att ha tillräckliga befogenheter och hurdant är dess förhållande till de nationella myndigheterna?

– Kommissionen föreslår att myndigheten ska bistå de nationella myndigheterna och hjälpa dem att samarbeta sinsemellan. Myndigheten kommer alltså inte att ha befogenheter att direkt gå förbi de nationella myndigheterna.

– Jag tycker att myndigheten kunde få större befogenheter att till exempel sätta press på de medlemsländer som inte övervakar anställningsvillkoren tillräckligt bra. Men visst kommer man att ha nytta av myndigheten också i den form som nu har föreslagits.

3. Ett hur stort problem är brott mot anställningsvillkoren inom EU?

– Det är ett väldigt stort problem. Och det handlar inte bara om den osunda konkurrensen och de orättvisor som arbetstagarna drabbas av, utan det handlar också om den bild folk får av EU.

– En orsak till det utbredda EU-motståndet i många länder är att man drar likhetstecken mellan den fria rörligheten – som är en av utgångspunkterna för EU – och dumpning av anställningsvillkor. Det kommer att bli svårt att stärka arbetstagarnas tro på det europeiska samarbetet om man inte lyckas uppnå jämlika arbetsvillkor inom EU.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.