Ett år med coronaviruset – nya rutiner gör jobbet lättare för arbetarskyddsfullmäktige

I höstas frågade vi fyra arbetarskyddsfullmäktige hur coronaviruset har påverkat deras arbete. Nu berättar de hur de upplever situationen på sina arbetsplatser just nu.
07.04. 10:24
LÖNTAGAREN
Foto: Cottonbro/Pexels

Det borde räcka med ett år med coronaviruset – det är de fyra arbetarskyddsfullmäktigena från Tyrnävä kommun, Skanska, HK Scan och Pohjois-Karjalan Osuuskauppa eniga om. Pandemin har ändå drabbat de olika arbetsplatserna på mycket olika sätt.

Arbetarskyddsfullmäktige Seija Väisänen i Tyrnävä kommun sitter och följer med ett webbinarium om coronaviruset, men skruvar ner volymen för att låta sig intervjuas per telefon. Coronasituationen syns fortfarande i uppdraget som arbetarskyddsfullmäktig, men inte i samma utsträckning som vid den stormigaste tidpunkten för ett år sedan.

– Många saker har förändrats till det bättre. Till exempel har anvisningarna och praxisen inom hälso- och sjukvården blivit klarare. Och numera kommer det inte ständigt nya anvisningar. Det har lett till att min egen arbetsbörda har minskat avsevärt. Nu vet alla hur man ska agera, berättar Väisänen.

Enligt henne är stämningen bland personalen över huvud taget väldigt annorlunda än för ett år sedan.

– För ett år sedan fanns det mycket ovisshet och rädsla i luften, men nu är det betydligt lugnare. Nu är folk trötta men hoppfulla, konstaterar Seija Väisänen.

Det är vaccinerna som ger hopp. I mitten av mars hade nästan all vårdpersonal i Tyrnävä fått den första vaccindosen. Likaså hade en stor del av de äldre kommuninvånarna redan fått sin första dos.

Veterligen har ingen av de ungefär 450 anställda i Tyrnävä kommun hittills insjuknat på grund av coronaviruset. Detta trots att kommunen vid årsskiftet hade rätt många coronafall i förhållande till invånarantalet.

– Det har funnits få fall där arbetstagare har exponerats för viruset och blivit försatta i karantän. Under hösten kunde man bli tvungen att vänta upp till fem dagar på testresultaten. Det har belastat personalen. I synnerhet på vårdsidan var det svårt att få vikarier redan innan coronapandemin bröt ut. När det inte finns några inhoppare har belastningen för personalen ökat, berättar Väisänen.

I höstas förde man inom kommunen lokala förhandlingar om storleken på utryckningspenningen. Förhandlingarna ledde inte till att ersättningen höjdes, men nu får arbetstagarna utryckningspenning också om de på kort varsel går med på att jobba dubbla skift.

I år planerar Tyrnävä kommun att satsa på personalens välbefinnande i arbetet. Man har redan skisserat upp de första planerna på konkreta åtgärder.

– Det här var något som egentligen skulle ha varit på tapeten redan i fjol, men det blev ogjort på grund av coronaviruset. Nu var kommunen tvungen att ta tag i det här. Hösten var så tung. Coronaviruset kan inte i all oändlighet dominera branschen så att allt annat blir ogjort, betonar Seija Väisänen.

Svårt att övervaka att anvisningarna följs

Under den senaste tiden har byggbranschen fått negativ uppmärksamhet på grund av de många nyheterna om omfattande smittkedjor på olika byggen.

Oula Sinkkonen är regional arbetarskyddsfullmäktig i Södra Finland vid byggföretaget Skanska. Han berättar att coronaviruset fortfarande är en av de huvudsakliga frågorna i hans jobb.

– Problemet är ju att övervakningen är så svår att sköta. På ett bygge kan det på ett större område jobba 500–600 personer – eller rentav över tusen. Alla följer inte anvisningarna. Man kan också fundera på om anvisningarna lämnar rum tolkning. Många tolkar ju statsrådets och regionförvaltningsverkens anvisningar och rekommendationer på sätt som passar dem själva, säger Sinkkonen.

På vissa ställen har det uppstått konflikter mellan arbetstagare som följer anvisningarna och arbetstagare som inte gör det.

Oula Sinkkonen är regional arbetarskyddsfullmäktig på Skanska.

Oula Sinkkonen berättar att man har vidtagit många åtgärder på byggarbetsplatserna för att bekämpa coronaviruset. På vissa byggen har man anställt väktare för att övervaka att alla använder munskydd. På ett av Skanskas byggen har alla tusen arbetstagare testats två gånger.

– Till en början fungerade inte riktigt masstesterna heller, eftersom informationen om testresultaten på grund av integritetsskyddet bara går till arbetstagarna själva – och inte ledningen på bygget. Till slut blev arbetstagarna tvungna att uppvisa ett negativt testresultat för att få tillstånd att komma till bygget, berättar Sinkkonen.

De största problemen inom byggbranschen är enligt Oula Sinkkonen hur pauserna samt inledningen och avslutningen på arbetsdagen kan ordnas stegvis i mindre grupper. Också städningen av de sociala utrymmena borde förbättras på vissa ställen.

Sinkkonen kan inte själv röra sig mellan byggarbetsplatserna på samma sätt som tidigare. Han får besöka endast tre arbetsplatser per vecka, och inte mer än en per dag. Tisdagar och torsdagar är mellandagar då han sitter på på kontoret och då distansmöten upptar en stor del av hans tid.

Enligt Oula Sinkkonen har samarbetet med arbetsgivaren fungerat bra.

– Arbetsgivaren har inte mörkat någonting, utan har öppet berättat om allt. Vi har inga dolda infektioner och riskerna med coronaviruset har inte förringats, betonar han.

Han har ändå lagt märke till att det råder en coronatrötthet bland arbetstagarna. Hos vissa kan tröttheten leda till att de inte tar coronaviruset på tillräckligt stort allvar och att de struntar i anvisningarna.

– De nya virusmutationerna har ändå gjort att folk igen har blivit mer alerta, säger Oula Sinkkonen.

Personalen har anpassat sig till coronaåtgärderna

– Hos oss har coronasituationen varit mycket lugn. Vi har haft fem infektioner bland arbetstagarna, och ingen av dem har smittats på jobbet. Just nu är en arbetstagare försatt i karantän, berättar Riitta Seppänen som är arbetarskyddsfullmäktig vid andelslaget Pohjois-Karjalan Osuuskauppa.

Coronaåtgärderna har ändrats en aning sedan i höstas. Nu använder personalen munskydd och pauserna hålls stegvis i mindre grupper. Vid de största enheterna finns flera pausrum.

Enligt Seppänen har arbetstagarna anpassat sig väl till de nya åtgärderna. Hon har inte hört att någon skulle ha ifrågasatt till exempel användningen av munskydd. Arbetarskyddsfullmäktige tackar också kunderna för att de använder munskydd och håller säkerhetsavstånd.

I Riitta Seppänens eget arbete har coronabegränsningarna avvecklats. För ett år sedan begränsades arbetarskyddsfullmäktiges möjligheter att röra sig mellan de olika verksamhetsställena, men nu kan hon göra sina arbetsplatsbesök på nästan samma sätt som före pandemin. Seppänen distansjobbar ändå fortfarande några dagar i veckan.

– Läget gällande myndighetsanvisningar och rekommendationer än nu klarare än för ett år sedan. Jag följer fortfarande med coronanyheterna och i synnerhet de lokala myndigheternas anvisningar, säger Seppänen. 

Hon berättar att stämningen vid andelslagets verksamhetsställen är lugn och avvaktande.

– Vi fortsätter på det här sättet så länge det behövs, sammanfattar hon.

Vid HK Scans produktionsanläggning i Forssa har situationen inte förändrats nämnvärt sedan i höstas. Arbetstagarna använder fortfarande munskydd och på fabriken finns extra pausrum för att göra det lättare att hålla säkerhetsavstånden.

– Det går att skönja en viss trötthet. Här väntar vi redan mycket på att få återgå till den normala vardagen, berättar arbetarskyddsfullmäktige Tuomas Vaittinen.

Anu Vallinkoski
(översättning: Jonny Smeds)

Läs också intervjun med de fyra arbetarskyddsfullmäktige i september.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.