Enkät: Antalet sommarjobb ökar klart i år

Drygt tre fjärdedelar (78 %) av förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige i FFC:s branscher berättar att sommarjobbare kommer att anställas på deras arbetsplats den här sommaren. Det framgår av en enkät som fackcentralen FFC har gjort. I fjol var motsvarande siffra 67 procent och år 2020 endast 56 procent.
12.05.2022 09:01
FFC
Foto: iStock

Coronapandemin ledde till färre sommarjobb, men den här sommaren ser bra ut för dem som vill ha sommarjobb: I år finns det fler sommarjobb än på många år.

Ökningen är störst inom den privata servicesektorn, där 85 procent av de förtroendevalda berättar att sommarjobbare kommer att anställas på deras arbetsplats. Det är en ökning med 19 procentenheter från i fjol.

– Nu när coronapandemin har blivit lindrigare har det uppstått arbetskraftsbrist i den privata servicesektorn och det syns också i vår enkät. Av de förtroendevalda i branschen bedömer 52 procent att det är svårt att hitta tillräckligt många sommarjobbare, säger Kirsi Rasinaho som är expert på utbildnings- och arbetskraftspolitik på FFC.

Hon betonar att situationen gällande sommarjobb har förbättrats inom alla branscher. Av dem som svarade på enkäten berättar en femtedel (21 %) att fler sommarjobbare anställs på den egna arbetsplatsen i år jämfört med i fjol.

Källa: FFC:s förtroendemannapanel, maj 2022.

Introduktionen i arbetet måste förbättras

Drygt hälften (55 %) av förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige berättar att det görs upp en introduktionsplan för sommarjobbare på den egna arbetsplatsen. Vanligen sköts introduktionen av andra arbetstagare (37 %). Fyra procent av dem som svarade på enkäten uppger att ingen på arbetsplatsen ansvarar för introduktionen.

– Fyra procent låter lite, men det är ändå för mycket. Det finns fortfarande rum för förbättring när det gäller introduktionen i arbetet för unga. Det framgår också av de nyheter om unga som har haft dåliga arbetsförhållanden, som har diskuterats i offentligheten.

Kirsi Rasinaho är expert på utbildnings- och arbetskraftspolitik på FFC

Kirsi Rasinaho påpekar att det inte bara handlar om att få introduktion i arbetsuppgifterna och till exempel arbetarskyddet, utan det är också viktigt att nya arbetstagare får kunskap om sitt anställningsförhållande och sina rättigheter och skyldigheter som arbetstagare.

Genom modellen Bekanta dig med arbetslivet och tjäna anställs i sommar något fler sommarjobbare än under förra sommaren. Nu berättar 16 procent av de förtroendevalda att sommarjobbare anställs genom modellen på den egna arbetsplatsen. I fjol var andelen 14 procent.

– Intresset för modellen Bekanta dig med arbetslivet och tjäna verkar tyvärr vara rätt svalt. Med hjälp av modellen kan man ändå erbjuda sommarjobb åt de allra yngsta, alltså högstadieelever och personer under 18 år. Det är viktigt att också de får erfarenhet av arbetslivet, påpekar Kirsi Rasinaho.

Sammanlagt 1058 förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige svarade på FFC:s enkät under perioden 27.4–4.5.

Läs mer om enkätresultaten (på finska).

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.