Endast drygt hälften av arbetsplatserna har instruktioner för att förebygga sexuella trakasserier

Hälften av de fall av sexuella trakasserier som kommer till kännedom på arbetsplatserna sköts inte på ett korrekt sätt. Det visar FFC:s förtroendemannapanel. Gemensamma spelregler skulle göra situationen bättre.
08.03.2018 14:46
FFC
FFC uppmanar alla arbetsgivare att i samarbete med personalen göra upp instruktioner för att förebygga sexuella trakasserier. Foto: Gorilla

Endast drygt hälften (54 %) av de mer än tusen förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige som svarade på FFC:s enkät berättar att den egna arbetsplatsen har anvisningar för hur man förebygger och ingriper i sexuella trakasserier.

Av dem som svarade på enkäten uppger 13 procent att de har fått kännedom om sexuella trakasserier under det senaste åren. Av kvinnorna som svarade hade 16 procent fått kännedom om sexuella trakasserier, av männen 12 procent.

Ungefär hälften av de förtroendevalda (49 %) anser att de fall av sexuella trakasserier som har kommit fram har skötts på ett korrekt sätt. Bland de kvinnliga förtroendevalda var det ändå endast 41 procent som ansåg att fallen skötts korrekt, medan andelen bland de manliga förtroendevalda var 54 procent.

Sammanlagt 1091 personer svarade på FFC:s förtroendemannapanel i februari. Av dem var 57 procent förtroendemän, 25 procent arbetarskyddsfullmäktige och 19 procent skötte båda uppdragen.

Det borde finnas instruktioner på alla arbetsplatser

Inom projektet Arbetsliv 2020 har FFC varit med om att ta fram instruktioner om en arbetsplats fri från trakasserier (Häirinnästä vapaa työpaikka, endast på finska). FFC uppmanar alla arbetsgivare att i samarbete med personalen göra upp instruktioner mot trakasserier, så att alla förstår vad det handlar om och så att arbetskulturen är fri från trakasserier.

FFC har också publicerat instruktioner för den som har drabbats av trakasserier, den som ser att någon i arbetsgemenskapen trakasseras och den som trakasserar. Instruktionerna finns på svenska och får gärna läggas fram på alla arbetsplatser.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.