Skyddsdelen inom utkomstskyddet för arbetslösa stiger och rörlighetsunderstödet utvidgas

Skyddsdelen inom utkomstskyddet för arbetslösa har höjts tillfälligt på grund av coronavirusläget. Dessutom har villkoren för rörlighetsunderstöd luckrats upp. Båda ändringarna är i kraft till slutet av oktober.
11.06.2020 14:55
FFC
Foto: Patrik Lindström / FFC

Hur mycket får man tjäna utan att utkomstskyddet minskar?

På arbetslöshetsförmånens belopp inverkar alla förvärvsinkomster som överskrider skyddsdelen. Med skyddsdel avses det penningbelopp som man kan tjäna utan att det påverkar arbetslöshetsförmånen.

Normalt är skyddsdelen 300 euro i månaden (279 euro under fyra kalenderveckor). Beloppet har tillfälligt höjts till 500 euro i månaden (465 euro under fyra kalenderveckor). 

Höjningen av skyddsdelen gäller också dem som redan omfattas av jämkad arbetslöshetsförmån. Höjningen tillämpas emellertid bara på de arbetslöshetsförmåner vars ansökningstid har börjat 1.6–31.10.2020.

Hur har villkoren för rörlighetsunderstödet ändrats?

En person som har rätt till utkomstskydd för arbetslösa och som tar emot ett arbete på långt avstånd från hemorten kan få rörlighetsunderstöd. Rörlighetsunderstöd kan också betalas när en arbetstagare flyttar från ett motsvarande avstånd på grund av arbetet.

Rörlighetsunderstöd kan betalas tillfälligt både för heltids- och deltidsarbete om arbetstagarens dagliga arbetsresor överskrider två timmar när arbetet inleds. Normalt ska de dagliga arbetsresorna ta minst tre timmar i heltidsarbete och två timmar i deltidsarbete. Ändringen gäller de anställningsförhållanden som har börjat eller börjar 21.6.2020 eller senare. Ändringen tillämpas inte längre på anställningsförhållanden som börjar efter 31.10.2020.

Rörlighetsunderstöd kan sökas hos den egna arbetslöshetskassan eller FPA. Understödet betalas om anställningsförhållandet varar i minst två månader. Beroende på anställningsförhållandets längd kan personen få rörlighetsunderstöd för 30–60 dagar. Till storleken motsvarar understödet grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd.

Läs mer om hur coronavirusepidemin påverkar arbetstagarnas rättigheter, anställningsvillkoren och vardagen på arbetsplatserna.
 

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.