Det hjälper inte att trixa – Fem sätt att verkligen förbättra sysselsättningen

Regeringen har motiverat sitt förslag till försämrat uppsägningsskydd med att det skulle ge fler jobb. Experterna säger ändå att lagförslaget inte förbättrar sysselsättningen. Vad borde man då göra för att verkligen skapa fler jobb?
09.10.2018 09:56
FFC
FFC vill bland annat utveckla arbetslöshetsskyddet så att det blir lättare att ta emot ströjobb. Foto: Sonia Jansson / Gorilla

FFC har presenterat flera förslag på hur man kunde förbättra sysselsättningen och få arbetsmarknaden att fungera bättre. Det handlar om hållbara lösningar – inte om trix eller åtgärder som försämrar arbetstagarnas ställning.

  1. Det måste bli lättare att komma ut på arbetsmarknaden och att byta från ett jobb till ett annat. Det kan man åstadkomma genom att förbättra omställningsskyddet, förnya tjänsterna och förmånerna för arbetslösa samt utveckla den jämkade dagpenningen så att det lönar sig att ta emot ströjobb. Dessutom borde man utöka användningen av lönestöd för att sysselsätta dem som har allra svårast att få jobb. De här åtgärderna skulle snabba på sysselsättningen och förebygga marginalisering. Läs mer om FFC:s sporrande sysselsättningsmodell.
  2. Hela befolkningens kunnande måste stärkas. Det kan man göra genom att förlänga läroplikten så att den också omfattar början av studierna på andra stadiet. Man borde införa en baskunskapsgaranti som hjälper lågutbildade vuxna att förbättra sitt kunnande och man borde grunda öppna yrkesinstitut där arbetstagarna kan utveckla sitt kunnande vid sidan av jobbet. Dessutom borde man ge invandrare mer språkutbildning och språkutbildningen borde kombineras med yrkesstudierna. Läs mer om hur FFC vill förnya vuxenutbildningen.
  3. Familjeledigheterna måste förnyas. FFC har presenterat en modell som skulle förbättra föräldrarnas möjligheter att flexibelt kombinera arbete med familj. Läs mer om hur FFC vill förnya familjeledigheterna.
  4. Det behövs ett nationellt program för att utveckla det finländska arbetslivet. Programmet skulle hjälpa arbetsplatserna att förbättra produktiviteten och arbetshälsan när arbetslivet blir allt mer digitalt.
  5. Det behövs mer anslag för forskning, utveckling och innovationer – både inom offentliga och privata sektorn. Dessutom måste företagsstöden omfördelas så att de förbättrar konkurrenskraften och sysselsättningen.

 

Fler utvecklingsförslag hittar du i FFC:s målsättningar inför riksdagsvalet.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.