Det här är FFC: Tanja Tiainen från JHL vill att arbetsgivarna blir bättre på att informera om förändringar – "arbetstagarna läser ofta om saker som berör dem själva i lokaltidningen"

Om arbetstagarna inte får veta vad som håller på att hända, så börjar rykten snabbt spridas. Det påpekar Tanja Tianen som är regionchef på JHL.
04.12.2018 06:30
LÖNTAGAREN
Tanja Tiainen hoppas att arbetstagarna skulle få en möjlighet att påverka de förändringar som berör det egna arbetet. Foto: Mikko Törmänen

Landskaps- och vårdreformen. Bolagiseringar och outsourcing. Förändringarna har varit många inom den offentliga sektorn den senaste tiden, och det råder en stor ovisshet om framtiden. Det sysselsätter också ombudsmännen på Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

Tanja Tiainen är regionchef vid JHL:s regionkontor i Uleåborgsregionen, och hennes uppgift är att fundera på hur förbundet bäst kan stöda medlemmarna som oroar sig för att de ska förlora sina jobb. Hon har försökt utveckla arbetet vid regionkontoret så att förtroendemännen ska få all den hjälp de behöver.

– Vi planerar också nästa års utbildning så att förtroendemännen ska ha ett så bra kunskapsunderlag som möjligt. Då kan de berätta för medlemmarna vad som är på gång.

Regionchefen vet hur slitsamt det är att leva i ovisshet. Därför önskar hon att också arbetsgivarna ska göra allt de kan för att avhjälpa ovissheten.

Det går nämligen att göra något åt problemet.

Vad är det som händer – eller händer det någonting överhuvudtaget?

Enligt Tanja Tiainen kan man göra personalen en stor tjänst genom att se till att den interna kommunikationen fungerar.

– I samband med förändringar går det ofta så att arbetstagarna läser om saker som berör dem själva i lokaltidningen. Det här skapar naturligtvis inte förtroende, inte på något sätt.

Det ideala är att arbetsgivaren informerar om aktuella frågor regelbundet och via flera kanaler. Att information finns att få via informations- och diskussionstillfällen, men också per e-post och på arbetsplatsens intranät.

Och om ingenting händer, så är det mycket viktigt att berätta det också, anser Tiainen.

– När man har varit tvungen att leva i ovisshet en längre tid kan det uppstå falska sanningar: "tänk om de ändå planerar någonting". Att rätta till felaktiga uppfattningar kräver mer arbete än att från första början hålla personalen underrättad.

En klok arbetsgivare tar med personalens representanter i planeringsarbetet redan i ett tidigt skede.

– När arbetstagarna upplever att arbetsgivaren lyssnar på dem, så förlorar de inte förtroendet för arbetsgivaren. Det påverkar utan tvekan också arbetskvaliteten och -effektiviteten. Den bästa arbetstagaren är en arbetstagare som mår bra och som orkar, sammanfattar Tanja Tiainen.

Minna Hotokka, frilansjournalist
(översättning och bearbetning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.