Det här är FFC: Minttu Sillanpää från SEL uppmanar de fastanställda att stöda sina ströjobbande arbetskamrater – en enig arbetsgemenskap ger förhandlingsstyrka

Unga och personer med invandrarbakgrund har ofta en likadan sårbar ställning på arbetsmarknaden. Det här ser Minttu Sillanpää dagligen, när hon ger råd och utbildar medlemmar i egenskap av internationell- och ungdomssekreterare på Finlands livsmedelsarbetareförbund SEL.
28.01. 17:31
LÖNTAGAREN
Vi ska inte nöja oss med nuläget. Tillsammans kan vi göra arbetslivet bättre, säger Minttu Sillanpää. Foto: Patrik Lindström

Många yngre arbetstagare och arbetstagare med invandrarbakgrund förtjänar sin utkomst på något annat sätt än genom fast heltidsanställning. När det är arbetsgivaren som bestämmer hur många timmar arbetstagaren ska få jobba, eller om denna ska få fortsätta som inhoppare, så vågar arbetstagaren inte nödvändigtvis kräva att till exempel få övertidsersättning som har blivit obetald.

Fenomenet bekymrar Sillanpää.

– Tröskeln för att stå upp för sina rättigheter, eller att säga att något är dåligt, är otroligt mycket högre för dem som har atypiska anställningar än för dem som är fast anställda. Arbetsgivaren kan svara att om jobbet inte duger, så finns det andra som köar utanför porten för att få jobb.

I värsta fall kan det gå så att arbetsgemenskapen delas upp i fast anställda som har en trygg ställning och ströjobbare som blir arbetsplatsens hackkycklingar. Enligt Sillanpää kan man förhindra att den här hotbilden blir verklighet, om arbetstagarna visar solidaritet med varandra.

Dåliga villkor sprider sig

Om Sillanpää fick bestämma skulle hon avskaffa nolltimmarsavtalen och fastanställa dem som har på varandra följande visstidsanställningar. Men i väntan på att lagstiftningen ska skärpas uppmanar Sillanpää arbetstagarna att stå upp för varandra.

– De fastanställda arbetstagarna kunde tydligare visa sitt stöd för dem som har atypiska anställningar. Det ger mer styrka i förhandlingarna med arbetsgivarna.

Sillanpää påpekar att det finns en risk för att missförhållandena blir det nya normala, vilket leder till att alla drabbas av försämringarna. När man kräver att arbetsgivaren ska åtgärda något problem, så är det önskvärt att hela arbetsgemenskapen ställer sig bakom kravet, så att inte enskilda arbetstagare ska utpekas som bråkstakar.

Därför spelar förtroendemännen en viktig roll.

– Man måste känna till vem man ska ta kontakt med på arbetsplatserna. Förtroendemannen måste också ha en sådan ställning att arbetsgivaren lyssnar på vad hen säger och är beredd att föra äkta förhandlingar.

Sillanpää betonar att alla vinner på en schysst och öppen kultur på arbetsplatsen.

– Ju bättre arbetstagarna trivs, desto mer produktiva och effektiva är de.

Minna Hotokka
(översättning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.