Det finns goda skäl för arbetsgivarna att skapa en familjevänlig kultur – "Rådgivningsbesöken är inget man gör bara för skojs skull"

Det lönar sig för arbetsplatserna att utveckla olika sätt att göra det lättare för arbetstagarna att kombinera jobb och familj, säger Tuuli Glantz som är socialpolitisk expert på fackcentralen FFC. Möjligheterna till flexibilitet är ett sätt för företagen att sticka ut ur mängden i konkurrensen om arbetstagare.
15.01.2019 09:16
LÖNTAGAREN
Om arbetstagaren upplever ett problem gällande möjligheterna att kombinera arbete och familj – eller kanske har en lösning på något sådant problem – så lönar det sig att ta upp frågan till diskussion på arbetsplatsen.

Vad månne chefen tycker om att jag stannade hemma med mitt sjuka barn? Gjorde jag fel mot min familj när jag igen lovade jobba övertid?

Om den här typen av funderingar känns bekanta, så är du inte ensam.

Tuuli Glantz är socialpolitisk expert på FFC.

– Jag tror att ganska många som har familj upplever dåligt samvete i något skede av sin arbetskarriär, säger Tuuli Glantz som är socialpolitisk expert på fackcentralen FFC.

Det finns ändå mycket arbetsgivaren kan göra för att underlätta arbetstagarnas möjligheter att samordna arbetet och familjelivet.

En del av möjligheterna till flexibilitet i arbetslivet är lagstadgade eller finns inskrivna i kollektivavtalet i den egna branschen, men det kan också finnas egna, goda tillvägagångssätt på arbetsplatserna. För företagen kan möjligheterna till flexibilitet vara ett sätt att locka till sig bra arbetstagare.

Ska inte behöva bekymra sig över jobbet

Enligt Tuuli Glantz är det viktigt att arbetsgivaren tar hänsyn till familjernas individuella behov. Hon påpekar att arbetsgivaren bär ett ansvar för att man skapar en familjevänlig atmosfär på arbetsplatsen.

– Redan det hjälper, att man uppriktigt gratulerar den som ska få tillökning i familjen, och att man uppmuntrar personen att ta ut familjeledighet.

En man som jobbar på en mansdominerad arbetsplats och vill ta ut sin lagstadgade familjeledighet, kan vara den första i sitt slag. Tuuli Glantz förstår att arbetsgivaren kan tycka att det är tungt att sätta sig in i byråkratin och att ordna en vikarie, men hon betonar att det ändå lönar sig för arbetsgivaren att stöda arbetstagaren i sitt beslut. 

– Annars kan arbetstagarna få intrycket att vardagen på arbetsplatsen försvåras av att man tar ut sina familjeledigheter. Det kan också hända att arbetstagarna grubblar över om familjeledigheterna påverkar deras ställning på arbetsplatsen.

Chefen kan bidra till en mer familjevänlig kultur genom att själv ta ut familjeledigheter och genom att gå hem från jobbet i tid.

Chefens uppgift är också att se till att arbetstagaren kan inleda familjeledigheten utan att behöva bekymra sig över jobbet. Efter en lång frånvaro är det viktigt att ordna ett samtal om återgången till arbetet och att ge en introduktion i de förändringar som har skett på arbetsplatsen. 

Kom gärna med egna initiativ

Småbarnsföräldrar är ibland tvungna att sköta ärenden som har med barnen att göra på arbetstid. Glantz hoppas att arbetsgivaren kan ta det här i beaktande, så länge behovet av flexibilitet håller rimliga proportioner.

– Till exempel rådgivningsbesöken är inget man gör bara för skojs skull, utan det handlar om att följa upp barnets hälsa. 

Ibland kan daghemmens exakta vårdtider vålla huvudbry för föräldrarna. En familjevänlig arbetsgivare tar hänsyn till det här i planeringen av arbetspassen. Om både vård- och arbetsdagen börjar samtidigt kan man inte föra barnet till dagis en halv timme i förtid.

En bra praxis är också att göra det möjligt för arbetstagarna att förkorta sina arbetsdagar till exempel under barnens sommarlov, så att inte barnen behöver vara ensamma hemma så länge under dagen. Glantz rekommenderar att man avtalar om arbetstidsförkortningen för en viss tid, så att den inte i misstag blir bestående.

Arbetstagarna kan också själva komma med förslag på åtgärder som skulle underlätta vardagen. Glantz tipsar om att man kan be förtroendemannen agera budbärare.

– Förtroendemannen har redan ett förhandlingsförhållande till arbetsgivaren, och håller troligtvis regelbundna möten med ledningen.

Minna Hotokka, frilansjournalist
(översättning och bearbetning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.