Det behövs större satsningar på utbildning, arbetskraftstjänster och arbetshälsa för att fler äldre ska få jobb

För att sysselsättningen bland äldre personer ska förbättras behövs bredare möjligheter till utbildning, bättre arbetskraftstjänster och ett mer flexibelt arbetsliv. Det anser fackcentralen FFC.
11.03. 15:57
LÖNTAGAREN

Sysselsättningsgraden bland äldre personer är lägre i Finland än i våra nordiska grannländer. En orsak till det här är att Finland har en annan inställning till arbetskraftspolitiken än de övriga länderna i Norden, anser Sinikka Näätsaari som är socialpolitisk chef på FFC.

Sinikka Näätsaari är socialpolitisk chef på FFC.

– I Finland har vi rätt begränsade redskap inom arbetskraftspolitiken. Arbets- och näringsbyråerna kan endast erbjuda några få tjänster som är skräddarsydda för äldre arbetssökande, och arbetskraftsutbildningarna är oftast för långa för att passa äldre personer, säger Näätsaari.

FFC presenterade i januari sin modell till sporrande sysselsättningsskydd, där man satsar mer på tjänster som förbättrar de arbetslösas möjligheter att söka jobb, utbilda sig och förbättra sin arbetsförmåga.

– I FFC:s modell gör man upp en personlig sysselsättningsplan för alla arbetslösa. För äldre arbetssökande betyder det att man skräddarsyr åtgärder som förbättrar deras arbetsförmåga och kunnande, konstaterar Sinikka Näätsaari.

Också på arbetsplatserna kan man göra mycket för att förbättra arbetshälsan och arbetsförmågan, och på det sättet hjälpa de äldre arbetstagarna att fortsätta i arbetslivet. FFC:s sakkunnigläkare Kari Haring påpekar i ett blogginlägg (på finska) att finländarnas hälsa överlag har förbättrats, men att åldrandet ändå innebär vissa utmaningar.

Kari Haring är sakkunnigläkare på FFC.

– När man blir äldre, så blir det också vanligare med olika hälsoproblem som hotar arbetsförmågan. Också om man hålls frisk, så förändras människans fysiologi vilket leder till att förmågan att stå emot fysisk och annan belastning försämras och återhämtningstiden förlängs, säger Haring.

Sinikka Näätsaari och Kari Haring betonar att ett gott samarbete mellan arbetsplatsen och företagshälsovården behövs för att man ska kunna hjälpa de äldre arbetstagarna att upprätthålla sin arbetsförmågan. Också flexibla arbetstidsarrangemang, som är skräddarsydda för äldre arbetstagare, kan hjälpa arbetstagarna att orka längre i arbetslivet.

I sitt blogginlägg påpekar Kari Haring att arbetslösa inte använder hälsofrämjande tjänster i den utsträckning de skulle behöva, och att i synnerhet långtidsarbetslösa är i stort behov av vård och rehabilitering för att deras arbetsförmåga ska kunna bevaras.

– Enligt bedömningarna finns det 27 000 långtidsarbetslösa som är arbetsoförmögna. Arbetsförmågan hos var femte långtidsarbetslös kunde förbättras genom vård eller rehabilitering. Det här uppfylls inte i dag, påpekar Haring.

Sinikka Näätsaari representerade FFC i den arbetsgrupp som beredde metoder för att främja sysselsättningen bland äldre. Arbetsgruppen publicerade sin slutrapport på måndagen.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.