Det behövs snabba åtgärder mot våld i arbetslivet – Facket vill att regeringen ska anta ILO:s konvention så fort som möjligt

Fackcentralen FFC uppmanar den finländska regeringen att snabbt ratificera Internationella arbetsorganisationen ILO:s konvention mot trakasserier och våld i arbetslivet.
25.11.2019 14:16
FFC
Alla ska ha rätt till ett arbetsliv fritt från trakasserier. Foto: iStock

FN-organet ILO:s arbetskonferens godkände på midsommaraftonen en internationell konvention och en tillhörande rekommendation, som är betydande steg i kampen mot trakasserier och våld i arbetslivet. ILO-konventionen slår fast att alla har rätt till ett arbetsliv fritt från trakasserier och våld.

Efter många år av förhandlingar godkändes resolutionen på ILO:s arbetskonferens i Genève, i där arbetstagare, arbetsgivare och regeringar från hela världen var representerade. Nu, fem månader senare, påminner FFC den finländska regeringen om att det är hög tid att ratificera konventionen.

Paula Ilveskivi är jurist på FFC.

– Finland är i många avseenden en föregångare i jämställdhets- och arbetarskyddsfrågor, på samma sätt som de andra nordiska länderna. Därför ska vi föregå med gott exempel också när det handlar om att förebygga trakasserier och våld, betonar Paula Ilveskivi som är jurist på FFC. 
 
Finlands största löntagarcentralorganisation skyndar på regeringen att ratificera avtalet i synnerhet i dag, när det är FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor.
 
Anmärkningsvärt i ILO-konventionen är att den erkänner familjevåldets inverkan på kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Avtalsstaterna förbinder sig också att främja åtgärder som lindrar de effekter som våld i hemmet har på arbetslivet.
 
– Genom att implementera konventionen i det finländska rättssystemet ger vi mer tyngd åt konventionen också i andra länders ögon, så att allt fler länder upplever att det är viktigt att delta i kampen mot trakasserier och våld, påpekar Ilveskivi. 
 
– Avtalet är av stor betydelse internationellt, i synnerhet för kvinnors och flickors deltagande i arbetslivet.
 
Läs Paula Ilveskivis blogginlägg där hon beskriver de utdragna förhandlingarna om konventionen mot trakasserier och våld (på finska)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.