Det behövs mer elevhandledning och möjligheter att bekanta sig med arbetslivet redan i grundskolan

Man kan förebygga att unga avbryter sina yrkesstudier genom att utöka kontakten till arbetsplatserna redan i grundskolan. Det säger Kirsi Rasinaho som är utbildnings- och arbetskraftspolitisk expert på fackcentralen FFC.
07.04.2022 07:00
LÖNTAGAREN
Ungefär var tionde yrkesstuderande avbryter sina studier. Foto: iStock

Kirsi Rasinaho hoppas att elevhandledningen kunde utökas i grundskolan, så att de unga ska ha bättre färdigheter att välja en bransch som passar dem när de börjar studera på andra stadiet.

– Elevhandledningen sker nu framför allt i årskurs 9, alltså den sista klassen i grundskolan. Det skulle vara bra med elevhandledning tidigare också, och det betyder så klart att resurserna för elevhandledningen borde utökas.

Rasinaho betonar också att det är viktigt att de unga får bekanta sig med arbetslivet. Det borde finnas bättre möjligheter för det här redan i grundskolan.

Kirsi Rasinaho är expert på utbildnings- och arbetskraftspolitik på FFC.

– Här kan man inte för mycket betona hur viktigt det är med sommarjobb och modellen Bekanta dig med arbetslivet och tjäna. Det skulle också vara bra med praoperioder redan före årskurs 9.

Kirsi Rasinaho tror att beslutet att utvidga läroplikten till andra stadiet med tiden leder till att färre avbryter sina studier.

– Det går så klart inte att dra så långtgående slutsatser ännu, eftersom reformen trädde i kraft först i höstas. De preliminära resultaten är ändå uppmuntrande. Jag tror att antalet som avbryter kommer att minska efter hand.

Inom yrkesutbildningen avbryter ungefär var tionde studerande sina studier. Under de senaste åren har antalet som avbryter sina studier ökat något. Årligen inleder 100 000 studerande sina studier.

Det finns efterfrågan på yrkesutbildning

Det är brist på arbetskraft i många branscher där det krävs utbildning på andra stadiet. Det betyder att det finns jobb för dem som utexamineras. Kirsi Rasinaho anser att det här är något man borde lyfta fram mer i diskussionerna med de unga. Det finns också goda möjligheter att fortsätta studera efter en yrkesutbildning.

För att utbildningen ska ge goda förutsättningar för det yrke man studerar till måste man få tillräckligt mycket närundervisning och vägledning – och det är viktigt att både undervisningen och vägledningen håller hög kvalitet. Av stor betydelse är också lärandet i arbetet samt högklassig handledningen på arbetsplatsen, betonar Kirsi Rasinaho.

– Tyvärr är det brist på platser för lärande i arbetet. Så var det redan före coronapandemin och pandemin har förvärrat situationen ytterligare. Förhoppningsvis kan situationen nu förbättras.

Rasinaho påpekar att det är viktigt att trygga en tillräcklig finansiering av yrkesutbildningen. Det gör det också lättare att se till att behovet av kunniga arbetstagare på arbetsplatserna uppfylls också i framtiden.

Läs också vårt reportage: Vad kan man göra om skolgången inte smakar? – För en del unga kan det kännas omöjligt att avlägga examen på andra stadiet

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.