Den eskalerande coronaepidemin förutsätter att man är på alerten

Efter den lugna sommaren ser det ut som om coronaepidemin tar fart på nytt och det förutsätter särskild medvetenhet och vakenhet på arbetsplatserna, säger FFC:s sakkunnigläkare Kari Haring. 
10.08.2020 14:56
FFC
Foto: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva.

Enligt Kari Haring gäller anvisningarna som gavs i våras fortfarande: närkontakter ska begränsas i den mån det är möjligt och särskild uppmärksamhet ska fästas vid hand- och hosthygienen och tillräckliga fysiska avstånd. 

Arbetsgivaren ansvarar enligt lagen för att arbetstagarna kan utföra sitt arbete under säkra former. Arbetsgivaren ska se till att en riskbedömning görs på arbetsplatsen, påpekar Kari Haring och framhäver att riskbedömningen är en fortlöpande process.

Kari Haring

– Det räcker inte med att riskbedömningen görs en gång, utan den ska uppdateras kontinuerligt. Man ska bland annat ta fasta på hur smittoläget utvecklas och vad förändringen innebär för just vår arbetsplats.

Rutinerna behöver kanske ändras till exempel i fråga om hygien och städning, redskap som är i sambruk, skydd, pauser och hur man samordnar arbetstider och arbetsskift.

I riskbedömningen ska man vidare beakta arbetstagarnas psykiska välbefinnande och psykosociala faktorer. Exempelvis kan oron för virusets effekter för den egna hälsan och ekonomin tära på krafterna och arbetsorken.

I synnerhet arbetstagare som hör till riskgruppen kan känna oro inför återgången till arbetet efter semestern. För en arbetstagare som hör till riskgruppen är det bra att komma överens med arbetstagaren om hur arbetet ska ordnas på ett så säkert sätt som möjligt och hurdan skyddsutrustning arbetstagaren behöver. 

En ansvarsfull arbetsgivare bekostar munkydd för arbetsresor

Om arbetstagarna behöver skyddsutrustning, som munskydd och engångshandskar, i sitt arbete, ska arbetsgivaren bekosta dem.

– En ansvarsfull arbetsgivare bekostar munskydd även för arbetsresor, om myndigheterna rekommenderar munskydd till exempel i kollektivtrafiken, säger Kari Haring.

De kostnader som munskydden orsakar arbetsgivarna kan sättas i relation till de kostnader som uppkommer för arbetsgivaren om arbetstagaren insjuknar i coronaviruset och blir tvungen att vara sjukledig en längre tid.

I våras publicerade FFC en checklista med 16 punkter som riktar sig till arbetarskyddsfullmäktige. Listan innehåller samlad information och anvisningar om förebyggande av coronasmittor och om säkerhetsåtgärder på arbetsplatserna. Vårt omfattande informationspaket innehåller mer information om hur coronavirusepidemin påverkar arbetet.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.