De allmänt bindande kollektivavtalen ger trygghet i arbetslivet men förhindrar inte sund konkurrens

De allmänt bindande kollektivavtalen är en central byggsten i det finländska arbetslivet. Systemet tryggar minimivillkoren i arbetslivet och förhindrar orättvis konkurrens. Anu-Tuija Lehto är jurist på FFC och hon svarar på fem frågor om de allmänt bindande kollektivavtalen.
26.09.2018 12:28
FFC
De allmänt bindande kollektivavtalen tryggar minimivilloren i arbetslivet. Foto: Gorilla

Varför är det bra för arbetstagarna att vi har allmänt bindande kollektivavtal? 

– Utgångspunkten för systemet med allmänt bindande kollektivavtal är att ge trygghet åt så många arbetstagare som möjligt. Tanken är att man i stor omfattning ska kunna trygga minimivillkoren för arbetet, till exempel lönen. Det allmänt bindande kollektivavtalet skapar en grund, och sedan kan man avtala om bättre villkor på arbetsplatsen. Det här är också något man gör på många arbetsplatser.

Är de allmänt bindande kollektivavtalen till nytta för företagen?

– Systemet med allmänt bindande kollektivavtal skapar förutsägbarhet på arbetsmarknaden. När minimilönen och de övriga anställningsvillkoren är likadana också hos konkurrenten, så vet arbetsgivaren vad som gäller och att det inte går att uppnå en konkurrensfördel genom att dumpa anställningsvillkoren.

– För arbetsgivarna är det också enklare när en stor del av anställningsvillkoren slås fast i kollektivavtalet och man inte behöver förhandla och avtala om dem på företagsnivå. Det kan bland annat handla om hur arbetstiderna ska förläggas, vilka tillägg som ska betalas och vilka villkor som gäller semestern.

Finns det allmänt bindande kollektivavtal eller motsvarande system i andra länder?

– Idén bakom de allmänt bindande kollektivavtalen används också i flera andra europeiska länder, även om inget annat land har exakt samma system som i Finland. Det är svårt att direkt kopiera en viss modell från ett land till ett annat.

Blir arbetsmarknaden stelare på grund av systemet med allmänt bindande kollektivavtal?

– Absolut inte. I många kollektivavtal finns möjligheter att avtala på ett annat sätt, men de här möjligheterna utnyttjas allt för sällan. Man kan alltså göra lokala, arbetsplatsspecifika avtal där man tar hänsyn till behoven på den egna arbetsplatsen. En sak som är bra med kollektivavtalen är också att det är arbetstagarna och arbetsgivarna inom respektive bransch som själva har förhandlat och tillsammans har avtalat om villkoren. 

– De som klagar över att systemet med allmänt bindande kollektivavtal gör arbetsmarknaden stelare, är ofta de som vill försämra anställningsvillkoren.

Hur ser du på framtiden för de allmänt bindande kollektivavtalen i Finland?

– I sista hand är det riksdagen som avgör om vi ska ha kvar systemet med allmänt bindande kollektivavtal, eftersom det är riksdagen som stiftar lagarna. Jag hoppas att väljarna röstar in sådana personer i riksdagen som förstår varför det är viktigt att vi har allmänt bindande kollektivavtal. 

Aleksi Vienonen, frilansjournalist & Pirjo Pajunen
(översättning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.