Coronapandemin ledde till många problem för yrkesstuderande, men nu finns ljus i tunneln

Beslutsfattarna lyssnar på SAKKI och organisationen kan påverka de frågor som berör yrkesstuderande. Det konstaterar belåtet Jutta Vihonen, som är ordförande för De yrkesstuderandes förbund i Finland SAKKI.
17.02.2021 13:20
LÖNTAGAREN
Jutta Vihonen är ordförande för De yrkesstuderandes förbund i Finland SAKKI. Hon är bekymrad över att samhörigheten bland yrkesstuderande ska bli lidande, när det mesta sker på distans. Foto: Sini Saaritsa

– Jag visste redan när jag gick i sjuan att jag ska bli servitör, säger 22-åriga Jutta Vihonen.

Och servitör blev hon år 2019. Men just nu jobbar hon bara sporadiskt som servitör på Amarillo Flamingo i Vanda. I stället koncentrerar hon sig på sitt huvudsakliga uppdrag – att leda De yrkesstuderandes förbund i Finland SAKKI (på finska).

Ordförande Jutta Vihonen säger att SAKKI strävar efter att utveckla yrkesstuderandes samhälleliga kunnande. Organisationen erbjuder utbildning och evenemang där yrkesstuderande kan inhämta kunskap som de kan ha nytta av i sin vardag och position, och där de får lära sig hur de kan påverka frågor som berör dem. SAKKI övervakar medlemmarnas intressen genom att delta i den offentliga debatten både nationellt och internationellt.

Jutta Vihonen var tidigare vice ordförande för SAKKI och tog i praktiken över som ordförande redan i juli i fjol, när föregående ordförande steg åt sidan innan hans mandatperiod löpte ut. Officiellt började Vihonens period som ordförande i november, och den löper ut våren 2022. Hon tog alltså emot ordförandeklubban under coronapandemin.

Viruset ställde till det för inlärningen i arbetet

Också för SAKKI har coronapandemin inneburit en helt ny situation. För många yrkesstuderande går studierna trögt, i fjol var antalet sommarjobb lägre än normalt och också i år råder det stor ovisshet kring både sommarjobb och möjligheterna att överlag hitta jobb i framtiden.

– När coronasituationen var som värst under våren fördröjdes studierna eller utexamineringen för många studerande, säger Jutta Vihonen.

Hon hänvisar till de enkäter som SAKKI gjorde under våren och sommaren fjol. Utredningarna visar att en femtedel av dem som skulle ha avslutat sina studier i fjol blev tvungna att skjuta fram sin utexaminering (på finska). Dessutom blev nästan hälften av dem som befann sig på inlärning i arbetet tvungna att avbryta perioden på grund av undantagsförhållandena. Situationen förbättrades lite under våren och den andra enkäten visade att inlärningen i arbetet hade avbrutits för endast en femtedel (på finska).

De yrkesprov som ordnas i samband med inlärningen i arbetet flyttades på grund av coronapandemin till läroinrättningarna, men det rådde mycket oklarhet kring bedömningen av proven och alla fick inte ens möjlighet att avlägga sitt prov.

– Till exempel har studerande i restaurangbranschen kunnat avlägga sina yrkesprov i bararbete i skolan i stället. Det tekniska kunnandet kan man testa där, men kundbetjäningen blir otestad, förklarar Vihonen.

Hon anser ändå att ett större problem än de små, enstaka bristerna i yrkesproven, är att studierna fördröjs.

Inflytande när utbildningen reformerades

Resultaten från utredningarna och kontakten mellan SAKKI och dess medlemmar visar att många yrkesstuderande är frustrerade över att det blir svårare för dem att bygga sin egen framtid och att hela livet som studerande har förändrats. Som före detta yrkesstuderande har Jutta Vihonen kunnat sätta sig in i situationen för studerandena.

– Det är också i övrigt svårare att skapa samhörighet bland yrkesstuderande, eftersom en så stor del av studierna sker på arbetsplatserna och inte i skolan. Samhörigheten har ytterligare försvagats i och med distansstudierna.

Lyckligtvis kunde den reform av yrkesutbildningen som trädde i kraft år 2018 bidra till att lösa de problem som coronakrisen orsakade. En av de viktigaste förbättringarna som reformen förde med sig är att all tidigare arbetserfarenhet räknas till godo för den praktik som krävs under studierna.

När riksdagen fattade beslut om reformen, följde Vihonen noggrant med debatten i plenum.

– Det kändes fint att få höra när riksdagsledamöter i flera av sina egna anföranden direkt citerade våra utlåtanden. SAKKI kan påverka.

På sommarjobbet är erfarenhet viktigare än pengar 

En utredning som Åbo universitet har gjort visar att ungefär en femtedel av tredjeårsstuderandena vid yrkesskolorna och gymnasierna gick miste om ett sommarjobb som de redan hade avtalat om (på finska). Också i år finns det färre sommarjobb än normalt.

– Oron över bristen på sommarjobb är helt befogad, men jag tror och hoppas att det ändå kommer att vara möjligt att hitta jobb. När det gäller sommarjobb är det inte pengarna som är det viktigaste, utan erfarenheten i början av arbetskarriären, påpekar Jutta Vihonen.

Under coronaåret har studerande, och också deras föräldrar, kontaktat SAKKI för att fråga om råd till exempel om vad man kan göra för att utexamineras. Genom enkäter har SAKKI samlat in information som Vihonen sedan har förmedlat vidare så att läroinrättningarna ska kunna utnyttja den.

– Våra utvecklingsförslag gällande bland annat distansundervisningen har tagits emot väl av utbildningsanordnarna.

Studerandekårernas ordförande får ett eget nätverk

Trots den exceptionella situationen har SAKKI lyckats upprätthålla kontakten till studerandena genom distansevenemang och digitala turnéer. Jutta Vihonen ser ändå fram emot att SAKKI igen ska kunna besöka läroinrättningarna rent fysiskt. Hon har själv åkt runt till skolorna i ungefär fem år.

– Varje höst åker vi under tio veckor runt för att berätta om SAKKI och dess förmåner. Om det bara är möjligt kommer jag också själv att ge mig ut på turné i år igen. Jag tror inte att studerandena har glömt bort oss.

En annan sak som kommer att hålla Jutta Vihonen sysselsatt under våren är ett nätverk för studerandekårernas ordförande, som hon själv är med om att skapa.

– Det är en av mina favoritgrejer just nu. Avsikten är att skapa en plattform för kamratstöd, där ordförandena kan kommunicera sinsemellan, utöver att de får träffas rent fysiskt en gång per år. Under SAKKI:s dagar för studerandekårer, som ordnades på distans i november, efterlystes just någonting som det här.

Sini Saaritsa
(översättning och bearbetning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.