Coronapandemin gjorde att fler tog kontakt med FFC:s rådgivning för invandrare – "Oklarheter kring lönen är beklagligt vanliga"

Coronapandemin har lett till att allt fler tar kontakt med FFC:s rådgivning för invandrare om spelreglerna i arbetslivet. I fjol kontaktades rådgivningen ungefär hundra gånger mer än året innan. Antalet frågor om lön och permittering ökade.
14.04.2021 07:00
FFC
Utländska arbetstagare känner inte alltid till vilka spelregler som gäller i Finland. Det kan leda till att de blir utan till exempel kvällstillägg och övertidsersättningar. Foto: Patrik Lindström

FFC:s rådgivning för invandrare kontaktades sammanlagt 472 gånger år 2020, jämfört med 378 gånger år 2019. Tjänsten hjälper personer som har flyttat till Finland i frågor om villkoren i arbetslivet, och den upprätthålls av fackcentralen FFC samt sju av dess medlemsförbund. Maaret Pulliainen jobbar som expert på rådgivningen och hon bedömer att coronapandemin är en delorsak till att fler har tagit kontakt.

– Många som har flyttat till Finland jobbar inom servicebranscherna, till exempel på restauranger, som har drabbats hårt av coronakrisen. De som tar kontakt med rådgivningen är oroade över sin utkomst och hälsa. Till exempel är det många som har frågor om permittering. Det är ett system som är obekant för många som tar kontakt med rådgivningen, och det är lätt att blanda ihop permittering med uppsägning.

Rådgivningen har också fått svara på frågor om arbetsgivarens rätt att ensidigt ändra anställningsvillkoren, såsom arbetstiden.

Enligt Maaret Pulliainen har coronakrisen ytterligare framhävt betydelsen av att personer som har flyttat till Finland får korrekt och aktuell information på sitt modersmål om frågor som gäller anställningsvillkoren och spelreglerna i det finländska arbetslivet.

Precis som under tidigare år fick rådgivningen i fjol svara på flest frågor om löner och lönefordringar (42 % av kontakterna). Näst mest frågor handlade om vad som gäller när ett anställningsförhållande avslutas (25%). De här frågorna var lite fler än året innan. Tredje vanligast var frågor om villkoren i arbetsavtalet (18%).

– Oklarheter kring lönen är beklagligt vanliga bland utländska arbetstagare. De känner inte alltid till kollektivavtalet i den egna branschen och vet inte vilka rättigheter de har. Arbetsgivare har till exempel kunnat låta bli att betala olika lönetillägg, såsom kvällstillägg. Inte heller övertidsersättningar betalas alltid, trots att arbetstagaren skulle ha rätt till dem, berättar Maaret Pulliainen.

I fjol kontaktades rådgivningen av personer inom många olika branscher, men precis som under tidigare år kom flest frågor från personer inom fastighetsservicebranschen (18,8%), turism-, restaurang- och fritidsbranscherna (15,5%) samt byggbranschen (10,7%).

– I alla de här branscherna jobbar många arbetstagare som har flyttat till Finland från andra länder, konstaterar Pulliainen.

FFC:s rådgivning för invandrare om spelreglerna i arbetslivet är den enda tjänsten i Finland som avgiftsfritt ger invandrade och utländska arbetstagare råd i frågor som gäller anställningsvillkor och medlemskap i facket. Det går att kontakta rådgivningen per telefon eller e-post och man kan vara anonym. Rådgivningen sker som distansrådgivning i anknytning till servicecentralen vid International House Helsinki (på engelska).

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.