Corona påverkade sommarjobben – unga frågade mest om lönen och arbetstiden

I år tillhandahöll löntagarnas centralorganisationer FFC, STTK och Akava sin gemensamma tjänst Sommarjobbarinfo för det sextonde året i rad. På grund av coronaepidemin öppnades tjänsten i år i en annorlunda anda och omvärld jämfört med tidigare. Distansarbete, drastiska minskningar i antalet kunder hos många företag och stängda kontor gjorde att det också fanns färre sommarjobb.
07.09.2020 13:59
FFC, AKAVA och STTK
Anni Ritari. Foto Patrik Lindström.

I somras gällde tidsbestämda ändringar i arbetslagstiftningen på grund av coronaläget. Ändringarna medförde bland annat att man kunde permittera visstidsanställda och häva arbetsförhållanden under prövotiden av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker.

– Konsekvenserna av corona märktes i viss mån i de kontakter som togs till Somarjobbarinfo. En del av dem som vände sig till tjänsten berättade att en överenskommelse om ett sommarjobb hade dragits tillbaka. Därtill var många ungdomar oroade för att bli permitterade, och vissa blev det också. Trots antagandena om svåra förhållanden kontaktades Sommarjobbarinfo sist och slutligen rätt så lite, berättar Anni Ritari, som är rådgivare i tjänsten.

Även om antalet sommarjobb minskade i år, var kontakterna till tjänsten Sommarjobbarinfo fler jämfört med föregående år. 

– Den klart vanligaste frågan handlade liksom tidigare år om lönen. Andra vanliga ämnen var bland annat arbetstid, anställningens upphörande och olika frågor som gäller arbetsavtal, berättar Ritari.

– De flesta kontakterna till Sommarjobbarinfo kom direkt från sommararbetarna. Därtill kontaktades tjänsten av närstående till sommararbetare, som föräldrar och mor- eller farföräldrar. Också arbetsgivare kontaktade Sommarjobbarinfo för att kontrollera vad som vore en lämplig lön för en sommararbetare. Flera arbetsgivare ville också kontrollera hurdana arbetsuppgifter som kan tilldelas en minderårig arbetsgivare och om en minderårig till exempel får arbeta ensam, säger Ritare.

Sommarjobbarinfo ger ungdomar råd i frågor som gäller sommararbetares rättigheter och skyldigheter och hjälper till om det skulle uppstå problem med en anställning. Anhöriga till ungdomar och arbetsgivare kan också ringa tjänsten. Den avgiftsfria tjänsten Sommarjobbarinfo öppnar igen i maj 2021.
 

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.