Brådska på jobbet leder till att många blir sjuka – och att kvinnor väljer att byta arbetsgivare

Många arbetstagare upplever att det hela tiden är bråttom på jobbet – men det skulle vara lätt att åtgärda problemet. En utredning som FFC har gjort visar att arbetstagarna önskar sig resurser och möjligheter att göra sitt jobb bättre.
10.01. 11:31
LÖNTAGAREN
Foto: iStock

"Att man skulle få hålla de pauser som man har rätt till enligt lagen. Det skulle vara riktigt trevligt. Ens då och då. Att stämningen skulle vara avslappnad och att arbetstempot inte hela tiden skulle vara så högt. Att vi skulle kunna påverka att det spelas bra bakgrundsmusik. Det skulle vara ett så stort plus. Men nej, det spelas bara den där hissmusiken. Ingen arbetstagare har säkert några omöjliga önskemål, utan det handlar om små saker i vardagen på arbetsplatsen."
Arbetstagare vid partihandel, 42 år

Så sa en arbetstagare när hon ombads beskriva sina drömmars arbetsdag i en intervjuundersökning som FFC har gjort. Genom utredningen ville FFC ta reda på varför i synnerhet kvinnor upplever brådska och press i sitt arbete. För utredningen intervjuades kvinnor som jobbar inom det sociala området eller servicesektorn och som är i åldern 20–42 år.

Juha Antila är utvecklingschef på FFC.

– Arbetstagarnas önskemål är verkligen inte omöjliga och handlar ofta om att man skulle vilja göra sitt jobb så att slutresultatet blir bättre. Önskemålen handlade till exempel om man skulle vilja hinna hålla rent på jobbet eller hinna fästa uppmärksamhet också vid de barn i en barngrupp som är minst benägna att själva begära uppmärksamhet, berättar FFC:s utvecklingschef Juha Antila.

Nästan alla som intervjuades för utredningen berättade att situationen och förhållandena på jobbet har påverkat deras sinnesstämning eller hur de tänker på saker.

– Ämnet är högaktuellt. Under de senaste åren har det blivit vanligare att jobbet är psykiskt tungt och medför en negativ brådska – och det är i synnerhet kvinnliga löntagare som drabbas. Andelen som får sjukdagpenning på grund av psykisk ohälsa är till exempel klart större bland kvinnor än bland män.

Arbetstagare som kan påverka sitt jobb vill stanna kvar

"Jag lämnade ett tidigare jobb när jag inte kunde påverka på något sätt och när det rådde en enorm brist på arbetskraft... Jag hade ingen motivation att fortsätta, för jag kände mig så oerhört sorgsen för de äldre och jag såg att de hade ett så dåligt liv. Jag orkade inte. Jag började må dåligt psykiskt. Det påverkade mitt familjeliv när jag kände mig så ledsen och deprimerad."
Närvårdare, 29 år

I många svar betonade arbetstagarna att brådskan påverkar deras arbetsmotivation. De här personerna berättade att de aldrig har haft någon möjlighet att göra sitt jobb så bra som de skulle vilja. Det beror på arbetstempot eller för små resurser. Bristen på arbetsmotivation har å sin sida lett till att arbetstagarna har bytt jobb eller har övervägt att göra det.

– Det är just inom det sociala området och servicesektorn som det råder brist på arbetskraft. Om man vill att arbetstagarna ska kunna göra sitt jobb ordentligt och stanna kvar i branschen, måste man fästa uppmärksamhet vid arbetsbelastningen och arbetsförhållandena, betonar Juha Antila.

Han påpekar att det är möjligt att uppnå ett bra arbetsliv överallt. Receptet är också enkelt: man ger arbetstagarna möjlighet att påverka hur de gör sitt jobb ordentligt och ser till att det finns tillräckliga resurser för att utföra arbetet. Och som kronan på verket en atmosfär där arbetstagarna upplever att de uppskattas och har möjlighet att bli hörda.

– Resultatet blir då att arbetstagarna är mer nöjda på jobbet, att produktiviteten ökar och att arbetstagarna upplever att arbetsgivaren bryr sig om dem. Ofta vill de då också fortsätta jobba på arbetsplatsen.

Video: Brådska leder till frustration

Milla Perttilä från Lojo har jobbat inom handeln, på ett lager, på en plastfabrik och med att limma innerväggar för fartyg.

– Bråttom är det i många jobb, men det som är mest frustrerande är om man hela tiden måste avbryta sitt eget jobb för att rusa runt och släcka akuta eldsvådor, säger hon.

Se intervjun med Milla Perttilä (på finska):

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.