Arbetstagare med utländsk bakgrund har varit tvungna att utföra oavlönat arbete

Det finns endast ett fåtal situationer där oavlönad praktik är möjlig, påpekar FFC:s rådgivning för invandrare och Brottsofferjouren.
26.08.2019 06:20
FFC
Foto: Patrik Lindström / FFC

Både Brottsofferjouren och Rådgivningen för invandrare har kontaktats av ett antal arbetstagare med utländsk bakgrund som har gjort en två veckor eller rentav flera månader lång oavlönad praktik, under vilken arbetsgivaren har velat bedöma om hen vill göra upp arbetsavtal med praktikanten.

En del av dem som har tagit kontakt har funderat över vad de ska göra när de inte har fått ett arbetsavtal efter sin praktik, och inte heller har fått lön för det arbete de har gjort.

– Om det är fråga om ett anställningsförhållande, måste arbetsgivaren betala kollektivavtalsenlig lön åt arbetstagaren, betonar Maaret Pulliainen som är expert vid FFC:s rådgivning för invandrare. 

– Största delen av arbetsgivarna agerar rätt, men i de fall som våra kunder berättar om finns det kraftiga indikationer på att en del av arbetsgivarna kringgår sina skyldigheter på det här sättet. Samtidigt har man utnyttjat det faktum att personerna med utländsk bakgrund inte känner till spelreglerna i det finländska arbetslivet.

Också Brottsofferjouren kunder har berättat att vissa arbetsgivare byter ut "praktikanter" mot nya utan att betala lön för det utförda arbetet.

– Även om arbetstagaren har skött sina arbetsuppgifter bra under en sådan oavlönad period, så har hen inte fått det utlovade avtalet, utan i stället tar arbetsgivaren in en ny utländsk arbetstagare med liknande villkor och löften, berättar Pia Marttila som är specialsakkunnig på Brottsofferjouren.

– Ett sådant utnyttjande av arbetstagare uppfyller kriterierna för diskriminering i arbetslivet och är en brottslig handling, tillägger hon.

Rådgivningen för invandrare och Brottsofferjouren påminner om att arbetsgivarna alltid måste kontrollera om villkoren för oavlönad praktik uppfylls.

– Huvudregeln är att oavlönad praktik är möjlig endast via en officiell läroinrättning eller arbets- och näringsbyrån, och då är praktiken alltid undervisningsmässig, sammanfattar Marttila.

– När man ingår ett arbetsavtal har både arbetstagaren och arbetsgivaren möjlighet att avtala om en prövotid i början av anställningen. Avsikten med prövotiden är att båda parterna ska kunna ta reda på om det ingångna arbetsavtalet motsvarar förväntningarna, påpekar Pulliainen.

FFC:s rådgivning för invandrare ger råd till arbetstagare med utländsk bakgrund om de har frågor eller problem som gäller deras anställning. Den avgiftsfria tjänsten är öppen för alla och man behöver inte höra till ett fackförbund för att kontakta rådgivningen.

Brottsofferjouren är en organisation vars uppgift är att stöda, hjälpa och ge råd åt brottsoffer, deras närstående och personer som vittnar i brottsmål. Bland Brottsofferjourens kunder finns för tillfället ungefär 150 personer som har fallit offer för utnyttjande i arbetslivet. De har alla utländsk bakgrund och de har jobbat i olika branscher.

Information om utnyttjande av arbetskraft på Brottsofferjourens webbplats

Kontaktuppgifter till FFC:s rådgivning för invandrare

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.